caes

Collserola Emmarcat dins el programa Selvans

Acord amb Acciónatura per a la creació d'itineraris terapèutics

03/12/2015

El mes d'octubre, Acciónatura i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola van signar un acord de col·laboració per a la custòdia i valorització de boscos d'alt valor natural del parc i per a la implementació d'itineraris forestals terapèutics a alguns d'aquests rodals. L'acord està emmarcat dins el programa Selvans que des de l'any 2013 desenvolupa Acciónatura i en relació al conveni de col·laboració d'aquesta entitat amb la Diputació de Barcelona. 

L'objectiu d'aquesta col·laboració és doble, per una banda, protegir diferents rodals de bosc gestionats pel Consorci en els quals s'evitarà l'aprofitament forestal, i, per una altra, dissenyar i condicionar diferents recorreguts, en alguns d'aquests rodals, on es realitzaran activitats amb finalitats terapèutiques i saludables. Aquests tipus d'itineraris tenen com a referent l'experiència d'altres països i, especialment, la del Japó, amb els anomenats "Banys de bosc".

Ja des del 2011, amb motiu de la celebració de la Festa del Parc Natural a Collserola, el consorci va començar a treballar en aquesta línia posant l'accent en la divulgació dels beneficis que representen per a la ciutadania, la conservació dels hàbitats naturals i la biodiversitat, així com la importància d'incorporar aquests valors en la gestió forestal del parc.

Avui sabem que la natura ens ofereix uns serveis ambientals que van molt més enllà dels processos ecològics que regulen el clima, el règim hídric, etc. o de l'aprofitament dels productes que en traiem com són la fusta, els bolets, els fruits. Cada vegada són més grans les evidències científiques sobre l'efecte curatiu, tant en el terreny físic com en el mental, que tenen certes substàncies volàtils produïdes en els boscos madurs. Així ho confirmen estudis realitzats arreu del món, tant pel que fa a malalties mentals, com cardiovasculars, al·lèrgies, diabetis...

L'any 2013, el programa Selvans s'incorporà a Acciónatura, consolidant la feina feta des del 2005 a la demarcació de Girona, amb el suport de la Diputació de Girona i l'Institut de Medi Ambient de la UdG. Des del programa es treballa per determinar una xarxa de boscos d'alt valor natural a Catalunya. Els promotors aspiren a convertir aquesta xarxa en un pilar d'una infraestructura verda clau, alhora que dinamitzadora i configuradora d'un desenvolupament rural sostenible i amb la implicació dels propietaris dels rodals, tant públics com privats. Les sinergies amb els propietaris han demostrat que la valorització d'aquests espais es tradueix en un mecanisme de diversificació de la producció forestal i, consegüentment, en la dinamització econòmica del medi forestal.

Paral·lelament a aquest projecte, durant aquest 2015 la Generalitat de Catalunya ha iniciat els treballs per configurar una xarxa de boscos madurs i premadurs on s'afavorirà la dinàmica natural. En aquest sentit, el mes d'abril passat es va fer un pas endavant i es va presentar la proposta de creació de la Xarxa de Boscos d'Evolució Lliure (XBELL).

La XBELL té l'objectiu de promoure una xarxa de boscos amb un elevat grau de naturalitat i baixa empremta humana, en els quals l'objectiu prioritari sigui la conservació de la biodiversitat i del paisatge i l'afavoriment de la dinàmica natural.  Al mateix temps, es pretén que també constitueixi una xarxa de boscos representatius dels diferents hàbitats forestals de Catalunya i que serveixin de referència per a la recerca en matèria de dinàmica ecològica dels diferents boscos presents al territori. Durant el 2015 des dels Serveis Tècnics del Parc s'està realitzant aquest treball tenint present els criteris que marca la xarxa.

Els acords signats entre el Parc Natural de la Serra de Collserola i Acciónatura s'emmarquen dins d'un conveni d'actuacions d'abast global entre la Diputació de Barcelona i la mateixa organització Acciónatura. Així, en el marc d'aquest conveni s'han identificat el conjunt de rodals forestals d'interès, en el conjunt de la província de Barcelona i en concret en cadascun dels dotze espais naturals protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals. A partir d'aquest inventari, cada parc ha iniciat les tasques destinades a promoure la conservació dels boscos d'interès, així com el desenvolupament de les accions destinades a implantar itineraris saludables o terapèutics en aquells indrets on això sigui possible.

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

Categoria: Biodiversitat, Collserola, general,