caes

Marina La manca de precipitacions també és una dada destacada

L'estació meteorològica de Tiana-la Conreria mostra un augment significatiu de temperatures mitjanes en els darrers tres anys

26/04/2023

L'Oficina del Parc de la Serralada de Marina a la Conreria acull des del 2016 una estació meteorològica de l'Associació Ecometta, entitat que ha analitzat les dades de l’evolució del clima al Parc de la Serralada de Marina als darrers anys. A l’informe de 2017-2023, es visualitza clarament la pujada de temperatura i la disminució de pluja dels darrers tres anys.

En aquest informe s'aprecia de manera clara aquestes tendències pel que fa a temperatures i pluviometria. Aquests canvis comencen a apreciar-se en la vegetació del Parc de la Serralada de Marina i en la fauna. Les activitats humanes com l’agricultura o les de lleure també es poden veure afectades en els propers mesos si no canvia aquesta tendència. 

Les dades que aporta l'estació de Tiana-la Conreria serveixen per a l’estudi per al canvi climàtic. Si bé porta molt poc temps i no podem parlar de clima (es necessiten un mínim de trenta anys de dades), sí que es pot apreciar un augment significatiu de les temperatures mitjanes i un descens dràstic de les precipitacions, sobretot els darrers tres anys. El 2022 hi va haver la temperatura mitjana més alta, amb 17,4 graus.

Com a dades destacades, també hi ha els 36,1 graus de màxima de l’any 2019, any en què va caure menys pluja de gener a març (26,9 litres) que l’actual (33,3). Pel que fa a la pluja anual, la tendència és a menys precipitació i més concentrada en períodes de temps sever. Ara com ara, el 2023 és un any extraordinàriament sec.

L’anomalia de temperatura observada a l’estació va de la mà de la resta d’estacions de la xarxa catalana amb rècord al 2022 de l’anomalia de temperatura anual al conjunt de Catalunya. 

No s’observa una tendència significativa de variacions en aquests anys pel que fa a la humitat relativa registrada des que s'ofereixen dades a Tiana-la Conreria. Cal tenir present que l’estació està oberta al vent humit del mar, sense cap impediment al davant i, per tant, és normal que la mitjana anual estigui al voltant del 70 %.

compartir

Font de la informació: Associació Ecometta

Categoria: Meteorologia, Gestió del medi, Marina, Prevenció incendis, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,