caes

Montesquiu Per accedir a la Casanova del castell

S'inaugura un itinerari accessible al Parc del Castell de Montesquiu

04/04/2024

El Parc del Castell de Montesquiu estrena la primera fase d’un nou itinerari senyalitzat accessible per a persones amb diversitat funcional que connecta els aparcaments de mobilitat reduïda del castell amb el restaurant de la Casanova del castell. Aquest primer tram té 386 metres de llargada i arriba fins a l’accés al restaurant travessant diverses feixes.

Des de fa uns anys, la Xarxa de Parcs Naturals té el propòsit de dur a terme accions encaminades a facilitar l'accés al medi natural a totes les persones, independentment de les seves capacitats. En aquest cas, un itinerari que permeti un accés universal al Parc, entenent universal com aquella condició que han de complir els entorns, productes i serveis per tal que siguin comprensibles, utilitzables i practicables per a totes les persones.

Els criteris de disseny d’aquest tipus d’itineraris accessibles incorporen una perspectiva de la discapacitat i de les condicions funcionals de la població molt més plural que garanteix l’ús no discriminatori i la circulació de forma autònoma i continua de totes les persones. Per dissenyar un itinerari accessible es requereix, doncs, un nivell de detall i cura molt exigent.

L’itinerari del Parc, que de moment consta d’una primera fase que condueix els usuaris des de l’aparcament adaptat del castell fins al camí d’accés a la Casanova, molt a prop d’aquest equipament, ha estat dissenyat i realitzat seguint una sèrie de condicions i requisits tècnics molt específics. La segona fase de l’itinerari es preveu que es realitzarà en un futur i acabarà de connectar l’aparcament del Castell amb el restaurant.

L’itinerari es configura a través de les feixes ja existents, buscant la màxima integració en el terreny i adaptant-se al màxim a la topografia. Un dels principals objectius de l’itinerari ha estat la integració en l’entorn. Una integració tant formal com pel que fa a tonalitats i materials, és per això que s’ha buscat les solucions que s’ha considerat més integradores.

El camí té una amplada d’ 1,80 m d’ample amb les vores que el delimiten a banda i banda amb peces de de fusta a l’autoclau, uns taulons laterals que permeten a les persones amb dificultats visuals trobar els límits de camí. El paviment és de formigó acolorit amb una textura d’acabat rugós, antilliscant i resistent al desgast, amb aspecte totalment harmònic amb l’entorn.

Els pendents de tot l’itinerari estan calculats perquè sigui molt suau i cap persona tingui dificultat per fer el recorregut: l’itinerari s’adapta als desnivells de les feixes actuals conformant-se en forma de rampes del 8% de pendent màxim, amb trams de fins a 10 m de longitud tal i com estableix la normativa d’accessibilitat.

A més, aproximadament cada 50 metres, hi ha una àrea de repòs que inclou un banc accessible perquè es pugui descansar, en una zona amb els espais necessaris perquè una persona amb cadira de rodes hi pugui maniobrar sense problema.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montesquiu, ODS,