Montseny
Les identifica i proposa alternatives de substitució en jardineria

Una publicació recull les principals plantes exòtiques invasores del Parc Natural del Montseny

$urlFileEntry

Detall de la portada. Autor: XPN

07/03/2018

La publicació, de caràcter divulgatiu, ofereix la llista de les principals plantes exòtiques invasores que hi ha al Parc Natural del Montseny, repassa les conseqüències negatives de la seva presència i ofereix alternatives d’espècies autòctones en jardineria, una de les fonts principals d’introducció de les plantes invasores al territori.

Les espècies exòtiques invasores constitueixen una de les causes principals de pèrdua de la biodiversitat al món, ja sigui per la seva capacitat d’invasió o pel risc de contaminació genètica. A més, ocasionen pèrdues econòmiques molt elevades.

El control o eradicació de les espècies exòtiques invasores és una de les línies de treball prioritàries del Pla de conservació del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. La jardineria és considerada una de les fonts principals d’introducció de plantes invasores, per tant, és importantíssima la col·laboració dels veïns del Montseny i dels professionals de la jardineria per resoldre o minimitzar-ne l’impacte.

Llista de plantes exòtiques invasores al Montseny

La llista d’espècies que conté aquesta guia s’ha establert considerant les espècies exòtiques d’eradicació prioritària al Montseny segons el Pla de conservació d’aquest espai natural protegit que són emprades habitualment en jardineria.

Afortunadament, només una petita part de les espècies exòtiques arriben a ser invasores. Són les següents: mimosa (Acacia dealbata), negundo (Acer negundo), ailant (Ailanthus altissima), bàlsam emparrador (Anredera cordifolia), morera de paper (Broussonetia papyrifera), budleia (Buddleja davidii), carolina (Coronilla glauca), plomalls (Cortaderia selloana), cornera làctia (Cotoneaster lacteus), cornera de jardí (Cotoneaster pannosus), acàcia de tres punxes (Gleditsia triacanthos), nyàmera (Helianthus tuberosus), lliri d’un dia (Hemerocallis fulva), troana (Ligustrum lucidum), lligabosc del Japó (Lonicera japonica), vinya verge (Parthenocyssus quinquefolia), bambú (Phyllostachys sp.), pitòspor (Pittosporum tobira), piracant (Pyracantha angustifolia) i robínia (Robinia pseudoacacia).

Així mateix, al document es defineixen els conceptes d’espècie autòctona (existeix dins la seva àrea  de distribució i de dispersió natural), espècie exòtica o al·lòctona (introduïda fora de la seva àrea de distribució i dispersió natural a causa de l’activitat humana, voluntàriament o accidentalment) i espècie exòtica invasora (s’estableix en un ecosistema o hàbitat natural o seminatural i és un agent de canvi i amenaça per a la diversitat biològica nativa, a causa del seu comportament invasor o pel risc de contaminació genètica).

Jardineria sostenible amb espècies autòctones

La publicació -realitzada per Andreu Salvat i Jordi Enèriz (Aprèn) i revisada pels tècnics de conservació del Parc Natural del Montseny-  s’adreça principalment als professionals de la jardineria i a la població local per tal d’incentivar i promoure el coneixement d’aquestes plantes i de les bones pràctiques. Amb aquesta finalitat conté una sèrie de consells per poder practicar una jardineria sostenible i minimitzar els riscos d’invasió: plantejar sempre, com a primera opció, l’ús de plantes autòctones; gestionar correctament les restes de jardineria, i promoure un jardí sostenible.

Podeu descarregar-vos la guia en aquest enllaç [PDF].

Per a més informació sobre la biodiversitat del Parc Natural del Montseny, consulteu la web Conservació de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Relleu, Paisatge, Biodiversitat, flora, hàbitats, Gestió del medi, Divulgació, Publicacions,