Plagues i malalties


 

Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures (2018)

La guia facilita informació actualizada sobre les mesures amb efectivitat contrastada, indicant en quin casos són aplicables i aportant les prescripcións bàsiques per emprendre la seva aplicació, així com la normativa que les regula. La guia s'estructura en fitxes que facilitan la informació rellevant per a cada mesura i s'anirà actualitzant amb informació sobre mesures innovadores o actuacions concretes.

interest