CAES
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Bones pràctiques agràries


Manteniment de marges entre cultius per afavorir pol·linitzadors


$urlFileEntry

Paisatge agrícola amb cultius. Font: Pixabay (CCO)

 

El nombre d’espècies i la abundància de pol·linitzadors és més gran en paisatges agrícoles amb camps petits que amb camps grans. Hi ha estudis que demostren que els pol·linitzadors utilitzen els marges entre camps com a autopistes per on viatjar i buscar refugi. Cada vegada hi ha més evidència científica que avala que els monocultius són el gran mal dels pol·linitzadors. En canvi, quan un paisatge agrícola està conformat per camps de cultius de mida petita i irregular el nombre d'insectes pol·linitzadors i la seva diversitat es dispara.

Materials per a vinyes emparrades que evita col·lisions d'aus


$urlFileEntry

Detall del material emprat. Font: Generalitat de Catalunya

 

El Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals ha impulsat, juntament amb l’empresa catalana Birding Natura, el desenvolupament d’un nou material per a les vinyes emparrades que evita col·lisions d’aus i, en cas de produir-se el xoc, elimina el risc de seccionaments de l’animal. Aquest material, anomenat fleixos Sabird, possibilitaria el conreu de vinya emparrada en zones incloses a la Xarxa Natura 2000, on ara difícilment s’autoritza aquesta activitat pel risc que els filferros tradicionals suposen per a aus protegides, com l’àliga cuabarrada, el pioc salvatge o el sisó.

interest