Guilleries-Savassona
Hi descobrireu les espècies lligades als ambients aquàtics

L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona instal·la plafons dedicats a l'ambient de les basses

$urlFileEntry

Plafó a l'AE dels Vernets de Ca la Marta. Autor: XPN

21/02/2018

Aquestes darreres setmanes, s’ha començat a instal·lar a punts diversos de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona el plafó informatiu sobre l’ambient d’una bassa. En ell, els visitants podreu descobrir les nombroses espècies lligades als ambients aquàtics i humits.

La riquesa hidrològica de l’Espai Natural Guilleries-Savassona caracteritza indiscutiblement el seu paisatge natural. A més de l’embassament de Sau, els rius, rieres i torrents nodreixen d’aigua els terrenys, configurant així un paisatge amb una vegetació específica.

A més a més d’aquests corredors d’aigua d’importància evident, cal també que ens fixem en les basses, tant les naturals com les artificials (creades fonamentalment per a usos ramaders i prevenció d’incendis) que es distribueixen de forma desigual per l’Espai Natural Guilleries-Savassona.

Des del punt de vista biològic, les basses són zones humides la importància de les quals rau en què constitueixen un tipus d’ecosistema únic amb ambients peculiars que possibiliten una diversitat biològica.

Així mateix, aquests ecosistemes són de vital importància per al subministrament d’aigua de la macrofauna i per possibilitar el cicle biològic de bona part de la fauna invertebrada i d’alguns vertebrats, especialment.

Cliqueu aquí per desplegar el plafó informatiu de l'ambient d'una bassa.

Plafons informatius de la Xarxa de Parcs Naturals

Aquest plafó forma part de la sèrie de plafons informatius elaborats per la Xarxa de Parcs Naturals, uns recursos didàctics de divulgació que ajuden a interpretar, informar i adquirir coneixements sobre determinades espècies i hàbitats, així com entendre quin paper tenen en el funcionament dels ecosistemes.

Als diferents parcs de la XPN s’han instal·lat plafons relacionats amb la conservació de la biodiversitat que aborden temàtiques diverses com, a més a més de l’ambient de les basses, la granota roja, els seguiments d’ocells comuns (SOCC), la fusta morta o els prats de dall.

Podeu veure en detall la sèrie completa de plafons aquí.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Educació ambiental, Guilleries-Savassona, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, algues, flora, fauna, invertebrats, vertebrats, crustacis, peixos, amfibis, hàbitats, Educació ambiental, Divulgació, Publicacions,