Litoral
Amb la col·laboració de les ADF Serra de Marina, Teià i Alella i membres de la Societat Catalana d’Herpetologia

Actuació de millora de l'hàbitat per a la conservació del tritó verd

$urlFileEntry

Feines de neteja. Autor: CPSL

27/10/2017

El Parc de la Serralada Litoral treballa en la conservació del tritó verd (Triturus marmoratus) des de l’any 2009. Una de les principals amenaces per a la supervivència de l’espècie és la desaparició o destrucció dels seus hàbitats per motius diversos.

En un context mundial de canvi climàtic i en un àmbit local de disminució lenta però progressiva de les precipitacions, és important actuar per fer possibles el manteniment i l'estabilització de les poblacions d’amfibis presents al Parc, de les quals les de tritó verd són les més escasses i vulnerables.

Una de les poblacions de tritó verd del Parc de la Serralada Litoral ocupa una bassa a la comarca del Vallès Oriental, on es va detectar a la primavera de 2002. Amb els anys, s’hi han anat acumulant sediments provinents del torrent on se situa, colmatant-se a poc a poc fins al moment actual en què l’acumulació començava a comprometre la supervivència de l’espècie, que necessita masses d’aigua d’un cert volum i profunditat per tal de ser viable.

Aquesta bassa es troba en un indret de difícil accés on no és possible arribar amb vehicle motoritzat i, per això, ha calgut treure el sauló de forma manual i plantejar una forma d’evacuació dels sediments fins a una zona accessible en vehicle mitjançant un sistema de tirolina amb un tram de 300 metres a través del bosc fins a dipositar-se en un camió per ser traslladats a un abocador autoritzat. 

Durant cinc dies de finals d’octubre s’ha treballat a la bassa en sessions de cinc hores diàries i s’han extret un total de 161 saques carregades amb uns 50 kg de terra cadascuna d’elles, la qual cosa suposa un total de més de 8.050 kg de sorra extreta.

L’actuació ha inclòs les accions següents:

· Desbrossada de la bassa.

· Excavació manual dels sediments.

· Transport dels sediments fins a un abocador autoritzat.

Per a més informació, podeu consultar l'acció de conservacíó a la pàgina web Conservació de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals.

Aquesta actuació s’ha pogut dur a terme gràcies a la col·laboració de l’ADF Serra de Marina, de l’ADF de Teià i de l’ADF d’Alella, i de membres de la Societat Catalana d’Herpetologia, a més a més dels guardes i tècnics del Parc.

Des del Parc valorem molt positivament aquesta acció de conservació, que ha resultat una experiència de col·laboració molt engrescadora que esperem poder continuar.

Moltes gràcies a tots els qui hi heu col·laborat!

 

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Categoria: Litoral, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, amfibis, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi,