caes

Guilleries-Savassona | Parc Agrari | Montesquiu | Sant Llorenç-Obac | Garraf | Montnegre-Corredor | Montseny | Xarxa de Parcs Naturals El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 d'octubre

La Diputació de Barcelona subvenciona les despeses del transport escolar de la campanya Coneguem els nostres parcs per al 2017

09/09/2016

La Diputació de Barcelona ha aprovat les bases reguladores de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses del transport escolar de la campanya Coneguem els nostres parcs 2017 (de gener a juny), segons publica el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 5 de setembre. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 10 d'octubre.

La Diputació convoca aquestes subvencions, a les quals destinarà un màxim de 60.000 euros, per fer front a les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d'ensenyament primari que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, dins la campanya Coneguem els nostres parcs, durant el curs escolar 2016-2017.

Lloc de presentació de les sol·licituds: qualsevol dels registres de la Diputació de Barcelona així com qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim de les Administracions Públiques i del Procediment comú.

Període d'execució: les activitats subvencionades s'hauran de realitzar dins del període comprès entre el 7 de gener del 2017 i el 30 de juny del 2017.

Trobareu tota la informació així com els documents necessaris per a sol·licitar la subvenció a l'enllaç següent.

El programa d'educació ambiental Coneguem els nostres parcs es fa conjuntament amb els municipis participants i està gestionat per l'empresa de serveis ambientals Lavola. Està adreçat a escolars de sisè curs de primària perquè coneguin de la mà de monitors ambientals alguns dels espais protegits que conformen la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

L'objectiu és que els nois i noies identifiquin els elements que integren el medi natural, els ecosistemes i les espècies que hi habiten; reconeguin la seva funció com a espai de lleure; aprenguin a fer un bon ús dels espais naturals públics, i en valorin la seva conservació i aprenguin a respectar-los. El programa està estructurat en dues fases: a la primera fase, l'activitat té lloc a l'aula, i, a la segona, en canvi, és realitza una sortida a un dels set parcs que participen en el programa i que gestiona la Diputació de Barcelona (Parc Natural del Montseny - Reserva de la Biosfera, Espai Natural de Guilleries-Savassona, Parc del Castell de Montesquiu, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf , Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i Parc Agrari del Baix Llobregat).

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Guilleries-Savassona, Parc Agrari, Montesquiu, Sant Llorenç-Obac, Garraf, Montnegre-Corredor, Montseny, Xarxa de Parcs Naturals, Educació ambiental, Educació ambiental, general,