Funga. Gestió i conservació


 

 

Exemplar de Pleurotus ostreatus

Autor: Arxiu del Parc de la Serralada de Marina

 

Les recomanacions per afavorir la conservació dels fongs de l'estudi del Parc de la Serralada de Marina, i que es poden extrapolar a la resta d'espais naturals protegits, són les següents:

 

  • Conservar els ambients de ribera i, en general, la presència d'arbres morts i brancada característica dels boscos madurs, els quals permeten que es produeixi la successió d'espècies de fongs pròpia de la descomposició de la fusta.

  • Continuar realitzant esforços per evitar l'abocament de deixalles i l'elevada freqüentació de les zones de més interès, factors responsables de la ruderalització dels boscos i, per tant, d'un canvi de la composició d'espècies de fongs en què abunden tipus més propis de medis humanitzats.

interest