Montseny
Estan exempts de l'obligació d'anar lligats els gossos dels pastors

Campanya per portar els gossos lligats a les zones de pastura del Parc Natural del Montseny

$urlFileEntry

Imatge de la campanya. Autor: Diputació Barcelona

17/07/2019

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny ha iniciat una campanya adreçada als visitants de l’espai natural amb gossos perquè els portin lligats, especialment en les zones de pastura. Des del Parc es recorda que no portar el gos lligat pot constituir una infracció administrativa susceptible de ser sancionada, segons les ordenances municipals de què disposen diversos municipis del Parc, ja que poden espantar el ramats i causar-los danys.

La campanya per tal que els propietaris portin els gossos lligats és extensiva al conjunt d’espais de la Xarxa Parcs Naturals on hi ha presència de ramats, comporta la col·locació de senyals en zones de pastura que indiquen la presència de ramats, així com el repartiment de fullets informatius, amb consells per als visitants i la normativa existent a càrrec d’informadors situats en diversos punts dels parcs així com en els centres i punts d’informació.

L’activitat ramadera al medi natural és molt important per al manteniment dels espais oberts i de la biodiversitat. L’abandonament de l’activitat agrícola i ramadera, amb més impacte a les zones de muntanya, ha comportat l’ocupació dels antics camps i pastures per vegetació arbustiva i arbòria i ha causat l'homogeneïtzació del paisatge i, per tant, la pèrdua de diversitat d’hàbitats.

El pasturatge ha estat una activitat tradicional i molt important al Montseny. El nombre de caps de bestiar s’ha reduït dràsticament en paral·lel a l’abandonament de la presència humana. Els pastors, amb els seus ramats, presents en el massís del Montseny des de fa segles, han configurat aquest paisatge en mosaic que, alhora, proporciona riquesa en la diversitat de la flora, la fauna i dels ecosistemes.

La preservació del valors naturals requereix també del manteniment del pasturatge, i els pocs ramats i pastors que encara existeixen han de poder desenvolupar la seva activitat en convivència amb un ús públic que, si més no, no dificulti la seva tasca.

La presència de gossos deslligats és, per tant, incompatible amb l’activitat ramadera, per la molèstia que suposa per al bestiar i pels possibles danys i perjudicis que pot provocar. La persona posseïdora d’un animal és responsable dels danys que aquest ocasioni a altres persones, animals, objectes i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb allò que estableix la legislació civil. Estan exempts d’aquesta prohibició els gossos dels pastors que cuiden i vigilen els ramats.

Podeu consultar i descarregar-vos el díptic a l'apartat "Regulacions" de la pàgina web del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i en aquest enllaç a la pàgina web Bones pràctiques a la Xarxa de Parcs Naturals.

 

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Montseny, Paisatge, Biodiversitat, fauna, vertebrats, mamífers, hàbitats, Normativa, Gestió del medi, Divulgació, Publicacions, Diputació de Barcelona,