Fauna. Gestión y conservación


 

 

En el ámbito de los espacios naturales protegidos gestionados por la Diputación se han realitzado diferentes acciones de conservación en diferentes hábitats que se pueden consultar en este buscador: Acciones de conservación.

 

 

           Tècnics aplicant herbicida a un peu d'ailant

Tratamiento fitosanitario de control del ailanto. Foto: Archivo Parque SMA

 

Al mateix temps, en el marc del conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa" per a la conservació dels espais naturals, es realitzen nombrosos projectes de conservació que es poden consultar per cada parc en la web específica dels Projectes Caixa. Aquest conveni vol contribuir, per una banda, a garantir l'estabilitat i maduresa dels ecosistemes, millorant-ne l'estat de conservació i reduint-ne la fragilitat davant de possibles pertorbacions. I per l'altra, a la reinserció de persones en risc d'exclusió social, treballant per a la professionalització d'entitats del tercer sector en l'àmbit dels treballs ambientals, tot possibilitant la reinserció dels seus treballadors.

 

 

Tallada de bosc perimetral que envaeix conreus i pastures a la vall de Fuirosos. Foto: Arxiu OTPAT

 

Mitjançant el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social de "la Caixa" també s'han editat diferents Manuals de gestió d'hàbitats. Aquests manuals pretenen donar una visió global i multidisciplinar de la realitat actual dels diferents hàbitats i donen exemples de bones pràctiques de gestió dels sistemes naturals.

 

La gestió forestal pot tenir importants repercussions sobre la composició i l'estat de les masses. Per això intentar comptabilitzar la gestió forestal i la conservació de la natura és necessari per tal que la intensitat d'aprofitament permeti mantenir les funcions ecològiques, econòmiques i socials dels boscos. Amb aquest objectiu, a les finques públiques dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona s'apliquen mesures generals i específiques per tal d'afavorir la biodiversitat de l'ecosistema forestal a l'hora que es garanteix la productivitat i la capacitat de regeneració dels boscos que gestiona.

 

interest