Selector de idioma

CAES

Capçalera

Publicador de contenidos

Sant Llorenç-Obac El document llista i classifica tota la flora vascular i els animals invertebrats i vertebrats que han estat citats, viuen o s'han observat al Parc Natural

Disponible el Catàleg de flora vascular, fauna invertebrada i fauna vertebrada actualitzat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

18/01/2021

Ja es pot consultar i descarregar des del catàleg col·lectiu dels centres de documentació de la Xarxa de Parcs Naturals el Catàleg de flora vascular, fauna invertebrada i fauna vertebrada del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac actualitzat. El treball, elaborat per Roger Puig-Gironès, constata que el Parc Natural de Sant Llorenç és una regió molt rica, amb més de 4.000 espècies, i la necessitat de disposar del catàleg de briòfits, líquens i fongs. El Catàleg és una eina exhaustiva de recerca i gestió molt útil tant per al món científic i acadèmic com per a les entitats i agrupacions naturalistes.

El document ofereix llistada i classificada tota la flora vascular i els animals invertebrats i vertebrats que han estat citats, viuen o s’han observat (espècies de pas o en migració) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Per elaborar-lo, es va recopilar la informació existent sobre les espècies presents en l’àmbit del Parc Natural apareguda a publicacions, informes, bases de dades i seguiments, tant de l’àmbit del Parc com nacional i internacional. També es van recollir informacions inèdites de diversos naturalistes.

Així mateix, es va incloure la legislació europea, catalana i espanyola que protegeix part de les espècies incloses al Catàleg. Per a l’estat de conservació, es van usar els criteris de la UICN, els Plans estratègics de conservació de la Xarxa de Parcs Naturals (XPN) i, en el cas dels invertebrats, la classificació dels invertebrats que requereixen mesures de conservació de Catalunya (ICHN). Per a aquelles espècies d'interès de conservació prioritària (EICP) de la XPN, es van generar mapes de distribució per als darrers cinc anys. En aquests mapes es va quadricular el Parc Natural amb una malla d'un quilòmetre de costat i es van acolorir els requadres en funció del nombre de cites que s’acumulaven en el quadrat. Aquestes cites, dels darrers cinc anys, es van extreure les de bases de dades d’espècies GBIF, Ornitho.cat, CMBMM, SEFA, Quiròpters, SOCC, SYLVIA, CBMS, Oxigastra, etc., així com d'aportacions d’experts.

Conclusions del Catàleg

Pel que fa a les conclusions del Catàleg de flora vascular, fauna invertebrada i fauna vertebrada del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, aquestes apunten que del total de tàxons inventariats (4.041), se’n coneixen 3.836 a nivell d’espècie (93,8 %). Del total d’espècies, es coneix l’origen, distribució i hàbitat de 3.736 espècies. Les cinc classes amb major representativitat al Parc Natural són els insectes (49,8 %), les plantes magnoliòpsids o dicotiledònies (24,7 %), les plantes liliòpsids o monocotiledònies (6 %), els aràcnids (5,4 %) i els ocells (4,8 %).

El 32 % de les espècies inventariades corresponen a flora vascular i el 61 %, a fauna invertebrada, mentre el 7 % restant és l’aportació de la fauna vertebrada. Del 32 % que correspon a la flora vascular, només l’1,7 % està protegida per alguna norma o legislació d’àmbit europeu, espanyol o català, fet que representa un 0,5 % de totes les espècies llistades al Parc Natural. En el cas dels invertebrats (61 %), només l’1,3 % estan presents en alguna normativa. Pel que fa als vertebrats (7 % de la biodiversitat), el 81,9 % està protegida d’alguna forma.

Del total de les espècies citades al Parc, el 12,8 % gaudeixen en l’actualitat de seguiment científic. D’aquestes, el 23 % corresponen a espècies de flora, un 37,7 % a espècies d’invertebrats i un 39,2 % a les espècies de vertebrats. Cal destacar que el 94,9 % del total d’espècies són considerades autòctones, l’1,3 % són endèmiques i el 3,8 % correspon a espècies al·lòctones. El 31,7 % de les espècies són de caràcter més o menys mediterrani, el 27,2 % són espècies europees, un 10,7 % són de distribució pluriregional, un 7,9 % són euroasiàtiques, un 5,4 % correspondrien a espècies paleàrtiques, un 3,4 % a espècies exòtiques i un 1,6 % a cosmopolites.

Finalment, el 14 % de les espècies es localitzen en zones humides o hàbitats aquàtics i proximitats; un 10 % en codines, roqueters, hàbitats cavernícoles i/o rupícoles, el 22 % en hàbitats oberts, un 15 % es localitza en herbassars; un 10 % en brolles i matollars i un 21 % en forests de diferents tipus; mentre que la resta són generalistes i/o d’hàbitats humanitzats. La preferència pels hàbitats ve marcada pel caràcter netament forestal del centre del Parc i per les zones de matollars fruit dels incendis.

Més de 4.000 espècies al Parc Natural

El document constata que el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és una regió molt rica, amb un nombre superior a les 4.000 espècies, així com la necessitat de disposar del catàleg de briòfits, líquens i fong, que augmentarien el nombre total de tàxons i espècies que formen la biodiversitat del Parc.

El treball, elaborat al llarg de quatre mesos per l'investigador de la Universitat de Barcelona i docent i investigador de la Universitat de Girona, Roger Puig-Gironès, també conclou que els catàlegs han de ser una eina rellevant pel que fa a l’estratègia de conservació de la biodiversitat d’una regió. A l’actualitat, hi ha aspectes preocupants en aquestes estratègies ja que els grups d’organismes que, històricament, han estan poc estudiats difícilment són inclosos en cap normativa i, en conseqüència, en cap pla estratègic de conservació. Per revertir aquesta situació, cal incrementar els esforços per augmentar el coneixement de la seva distribució en el territori, per exemple, dels invertebrats, que són la part més gran de la biodiversitat. Concretament, caldria afavorir el coneixement de la distribució de grups d’invertebrats com són els coleòpters, les papallones nocturnes, aranyes o formigues.

Disponible en el catàleg col·lectiu dels centres de documentació de la XPN

El Catàleg de flora vascular i fauna vertebrada i invertebrada serà d’utilitat per a la definició del futur Pla de conservació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac així com per definir la recerca i seguiments que serà necessari promoure en el marc del conveni del Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies (CMBMM).

Podeu consultar-lo i descarregar-vos-el en aquest enllaç al catàleg col·lectiu dels centres de documentació de la Xarxa de Parcs Naturals.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: flora, fauna, invertebrats, vertebrats, Recerca i seguiment, Divulgació, Publicacions, Sant Llorenç-Obac, Biodiversitat, ODS,

CookiesEU

Tu privacidad es nuestra prioridad

Para proteger tu intimidad, antes de continuar queremos asegurarnos que sabes que, tanto nosotros como nuestros colaboradores, utilizamos algunas “cookies” en la web para facilitarte el uso:

  • Propias y de terceros con fines estadísticos, con las que no se recoge información de los usuarios ni se registran las direcciones IP de acceso.
  • Propias y de terceros para garantizar el funcionamiento básico, como la sesión de usuario, y aspectos de personalización, como el idioma de nuestras páginas.
    Guardamos la aceptación de cookies durante 30 días para mejorar la experiencia de navegación. Recuerda que puedes eliminar las cookies de tu navegador.
  • De terceros para mostrarte información de nuestras redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube, etc. Al acceder a estos sitios web podrás decidir si aceptas o no sus políticas de privacidad y de cookies.

Más información