Normativa autonòmica


 

La normativa vigent en l'àmbit català s'ha agrupat en tres blocs: la normativa bàsica que conforma el sistema d'espais naturals protegits de Catalunya i que es concreta en els Espais d'Interès Natural, els Espais Naturals de Protecció Especial i la Xarxa Natura 2000; la legislació que protegeix elements particulars de flora i funga, i, finalment, la que afecta la fauna.

 

Sistema d'espais protegits

 

Per a la flora i la funga

Per a la fauna

 


Més informació:

 

Darrera actualització: 08/11/2019

interest