Normativa estatal


La normativa marc és l'anomenada Llei del patrimoni natural i la biodiversitat. En l'àmbit de la protecció d'elements concrets, es preveuen nombrosos inventaris, llistats i catàlegs regulats pel Reial Decret per al desenvolupament de l'Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Tanmateix, tot plegat encara està en desplegament. Ja s'han definit llistes i catàlegs de flora i fauna protegida, així com d'espècies exòtiques considerades invasores, o l'Inventari Espanyol de Llocs d'Interès Geològic, però s'estan completant altres com l'Inventari Espanyol de Zones Humides i manquen altres com el Catàleg Espanyol d'Hàbitats en Perill de Desaparició.

 

Textos normatius consolidats amb les modificacions posteriors:

 

 


Més informació:

 

Darrera actualització: 08/11/2019

interest