caes

Xarxa de Parcs

Navegació

Quines són les funcions del bosc?


Tradicionalment, els boscos compleixen una triple funció; productora, protectora i d'ús social.

La funció productora es refereix a la capacitat del bosc per oferir un seguit de recursos naturals renovables fustaners (llenya i fusta) i no fustaners (suro, pinyes, bolets, pastures,...). La funció protectora representa, d'una banda, la conservació de la biodiversitat de la flora i fauna i dels equilibris ecològics, i d'altra banda, la protecció del sòl i del règim hidrològic.

Finalment, hi hauria la funció d'ús social; en ser llocs aptes per un gran nombre d'activitats lúdiques, de creixent demanda, que van des del simple esbarjo, el passeig i la contemplació del paisatge, a activitats reglades d'acampada i esplai, esportives i cinegètiques.

#language("interest")

Contacte

Servei de Gestió de Parcs Naturals

Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 3a planta
08036 Barcelona
s.gestioparcsn@diba.cat
Tel. 934 022 484