caes

Montseny | Diputació de Barcelona En un acte celebrat el 13 de juliol al poble de Montseny

Es constitueix la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny, el primer parc natural gestionat per la Diputació de Barcelona que incorpora la societat civil en la seva gestió

14/07/2022

S’ha constituït la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny, que aplega representants de les administracions públiques i d’associacions empresarials, ambientals, veïnals, culturals i de propietaris del territori, i que ha de marcar les línies d’acció i direcció. N’és el president Rafel Catafal, de l’Associació de propietaris del Montseny, i Núria Masnou, alcaldessa de Montseny, és la vicepresidenta. El Parc Natural del Montseny és el primer parc natural de la Diputació de Barcelona que implementa aquest model que incorpora la societat civil en la gestió i presa de decisions.

El dijous 2 de juny es va presentar a Masia Mariona el desplegament del decret 127/2021 d’1 de juny de 2021, pel qual es consolida, desenvolupa i garanteix la protecció del patrimoni natural i cultural del Parc Natural del Montseny, amb la presència del diputat d'Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Valentí Junyent; la cap del Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny, Juana Barber; i el director del Parc Natural del Montseny, Xavier Navalón (veure notícia aquí).

Entre d’altres mesures, el desplegament del decret ha permès, en un acte celebrat el dimecres 13 de juliol al poble de Montseny, la constitució de la Junta Rectora com a nou òrgan de direcció, juntament amb el Consell Consultiu i el Comitè Científic. Rafel Catafal, de l’Associació de propietaris del Montseny, és el president i Núria Masnou, alcaldessa de Montseny, és la vicepresidenta.

La Junta Rectora, que ha de ha de marcar les línies d’acció i direcció del Parc Natural, compta amb la representació d’administracions públiques i de les associacions empresarials, ambientals, veïnals, culturals i de propietaris següents: ARAM Organització professional agrària, Associació d’Empresaris Turístics i Foment del treball (associacions empresarials); Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Amics de Tagamanent i Amics del Montseny (associacions ambientals, veïnals i culturals); Consorci Forestal de Catalunya, ADF Montseny Ponent, ADF Congost, Associació de propietaris del Montseny, Associació de gestors forestals Montseny Ponent i ADF Montseny-Migjorn (associacions de propietaris).

Pel que fa a les administracions públiques, en formen part quatre persones en representació de la Diputació de Barcelona, tres en representació de la Diputació de Girona, quatre en representació de la Generalitat de Catalunya i una per a cadascun dels divuit ajuntaments de l’àmbit del Parc Natural.

Cal destacar que aquest nou model de governança s’ha desenvolupat fruit del debat i el consens al territori durant tot el procés de participació associat a la redacció i tramitació del Pla especial vigent entre 2008 i 2016.

Ara, el Parc Natural del Montseny és el primer parc de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona amb òrgans de govern rectors que compten amb la participació, no només consultiva sinó amb capacitat de decisió, d’entitats i associacions de la societat civil, d’altra banda, tal com la Llei obliga.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Gestió del medi, Normativa, Montseny, Diputació de Barcelona, Biodiversitat, Diputació de Barcelona, ODS,