caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Anàlisi


Evolució de la cartografia. El mapa de cobertes del sòl de 1956 de la província de Barcelona


 

La fotografia aèria de l'any 1956 (coneguda com el 'vol americà') constitueix la primera imatge global de Catalunya, obtinguda just abans dels principals desenvolupaments econòmics i socials dels anys 60 i 70. Per això, representa un punt de referència clau, a partir del qual poder analitzar els processos territorials que han tingut lloc durant els darrers cinquanta anys.
 
 
La Diputació de Barcelona va generar l'ortofotografia de l'any 1956 per a tota la província de Barcelona a partir dels fotogrames originals d'aquest vol cedits pel Ministeri de Defensa. A partir d'aquest material, en conveni amb el CREAF s'ha realitzat el Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la província de Barcelona. Aquest mapa mostra la distribució de les principals cobertes (forestals, agrícoles, urbanes) i la seva combinació amb mapes recents permet analitzar l'evolució recent del paisatge.
 
El Sistema d'Informació Territorial Municipal permet realitzar la consulta, anàlisi i impressió d'informació relacionada amb el territori.
 

#language("interest")