caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Hàbitats. Gestió i conservació


 

 

En l'àmbit dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació s'han realitzat diverses accions de conservació en diferents hàbitats que es poden consultar en aquest el cercador Accions de conservació.

 

Tècnics aplicant herbicida a un peu d'ailant

Tractament fitosanitari de control de l'ailant. Autor: Arxiu Parc de la Serralada de Marina

 

Al mateix temps, en el marc del conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa" per a la conservació dels espais naturals, es realitzen nombrosos projectes de conservació que es poden consultar per cada parc en la web específica dels Projectes "la Caixa". Aquest conveni vol contribuir, per una banda, a garantir l'estabilitat i maduresa dels ecosistemes, millorant-ne l'estat de conservació i reduint-ne la fragilitat davant de possibles pertorbacions, i, per una altra, a la reinserció de persones en risc d'exclusió social, treballant per a la professionalització d'entitats del tercer sector en l'àmbit dels treballs ambientals, tot possibilitant la reinserció dels seus treballadors.

 

Tallada de bosc perimetral que envaeix conreus i pastures a la vall de Fuirosos. Autor: Arxiu OTPAT

 

Mitjançant el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa", també s'han editat diversos manuals de gestió d'hàbitats. Aquests manuals pretenen donar una visió global i multidisciplinària de la realitat actual dels diferents hàbitats i ofereixen exemples de bones pràctiques de gestió dels sistemes naturals.

 

La gestió forestal pot tenir importants repercussions sobre la composició i l'estat de les masses forestals. Per això, intentar comptabilitzar la gestió forestal i la conservació de la natura és necessari per tal que la intensitat d'aprofitament permeti mantenir les funcions ecològiques, econòmiques i socials dels boscos. Amb aquest objectiu, a les finques públiques dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona s'apliquen mesures generals i específiques per tal d'afavorir la biodiversitat de l'ecosistema forestal al'hora que es garanteix la productivitat i la capacitat de regeneració dels boscos.

 

#language("interest")