caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Hàbitats. Definició


Un hàbitat es pot definir com un conjunt d'elements físics i biològics que apareixen associats al territori i que determinen el seu funcionament ecològic. Els hàbitats són clau per a la conservació de la biodiversitat perquè les espècies desenvolupen el seu cicle vital en ells.

 

Per reconèixer, estudiar i preservar els hàbitats és de gran utilitat classificar-los. La classificació dels hàbitats és complexa a causa de la gran variabilitat i dinamisme de la natura, però, en general, es resolen de forma prou satisfactòria mitjançant la valoració de la composició i estructura de les espècies vegetals. En les darreres dècades, s'han creat nombroses classificacions i, fins i tot, la Unió Europea recomana diferents classificacions. Les principals referències que s'usen a la Diputació de Barcelona són els hàbitats CORINE i els Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). Podeu consultar més enllaços d'interès a aquestes i altres classificacions.

#language("interest")