caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Manuals de gestió d'hàbitats


Mitjançant el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa", s'han editat diversos manuals de gestió d'hàbitats.

La gestió integral per a la conservació dels espais naturals implica desenvolupar projectes de gestió activa dels hàbitats encaminats a incrementar-ne l'estabilitat, la maduresa i la diversitat, i reduir la fragilitat davant les possibles pertorbacions. Aquest tipus de gestió global implica intervenir en el conjunt d'aspectes que incideixen en la dinàmica de cada tipus d'hàbitat, des dels estrictament biològics i ecològics, fins als de caire social i econòmic.

Aquests manuals pretenen donar una visió global i multidisciplinària de la realitat actual dels diferents hàbitats i ofereixen exemples de bones pràctiques de gestió dels sistemes naturals.

Es poden descarregar gratuïtament a la Llibreria de la Diputació de Barcelona

 

El castanyer a Catalunya. Manual de gestió, conservació i valorització. 2015Les pinedes de pi pinyer. Manuals de gestió d'hàbitats. 2013Les fagedes. Manual de gestió d'hàbitats. 2013Els espais urbans. Manual de gestió d'hàbitats per a la fauna vertebrada. 2012Les pinedes de pi negre. Manuals de gestió d'hàbitats. 2012Els espais fluvials. Manual d'avaluació del planejament urbanístic. 2012Les pinedes de pi roig. Manuals de gestió d'hàbitats. 2011Els alzinars. Manuals de gestió d'hàbitats. 2009Els espais fluvials. Manual de diagnosi ambiental. 2008

 

 

 

Conservació de la biodiversitat


La col·lecció de vídeos "Conservació de la biodiversitat" té com a objectiu mostrar un patrimoni natural ric sorprenent (paisatge, geologia, hàbitats, flora, fauna, fongs, etc.), apuntar l'estreta relació de la natura amb la societat i transmetre el valor de la conservació, com ara els esforços que es fan en recerca, seguiment i conservació per garantir un bon estat del medi natural. Per això, s'il·lustren amb accions i bones pràctiques rellevants que s’han dut o s’estan duent a terme en el conjunt dels espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals. Els vídeos han estat realitzats per EDN - Estudi Divulgació Natura.

 


Catàleg col·lectiu - Hàbitats


El catàleg col·lectiu és una plataforma que permet consultar en línea el fons documental de la Xarxa de Parcs Naturals. Els centres de documentació de la XPN recopilen materials documentals de diferents àmbits per facilitar-ne el coneixement, la recerca i la gestió. Ara, el catàleg col·lectiu permet a estudiosos i investigadors consultar articles, documents o llibres del seu àmbit d’interès.

Cliqueu damunt la imatge per consultar el fons documental d'Hàbitats

#language("interest")