caes

Guilleries-Savassona S'han registrat 123 àrees humides

Inventari de basses i punts d'aigua de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona i inici del seu seguiment ecològic

29/03/2019

A l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona s’ha actualitzat l’inventari de basses i punts d’aigua. Aquesta feina ha permès seleccionar les àrees humides més interessants, amb l’objectiu de realitzar un seguiment ecològic que n'avaluï l’estat actual i conclogui les propostes de gestió necessàries per a la seva millora.

Els punts d’aigua de les àrees mediterrànies es caracteritzen per tenir dimensions relativament reduïdes i presentar sovint un cicle anual de disminució de la massa d’aigua o, fins i tot, d’assecament total. Freqüentment, allotgen una comunitat d’organismes aquàtics o semiaquàtics que hi desenvolupen tot o part del seu cicle vital o s’hi reprodueixen.

Els amfibis són un grup ideal per analitzar l’estat de conservació de les petites àrees humides, que són també habitades per rèptils semiaquàtics, insectes aquàtics i les seves larves.

A l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona s’ha actualitzat l’inventari disponible de basses i punts d’aigua i s’han registrat 123 àrees humides. D’aquestes, se n’ha escollit una trentena per fer-ne un seguiment que determinarà el seu estat de conservació actual i conclourà amb un llistat de propostes de gestió per millorar-les.

Aquesta feina l’està realitzant la consultoria ambiental Minuartia, en col·laboració amb els guardes de l’Espai Natural.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: vertebrats, fauna, insectes, Hidrologia, Guilleries-Savassona, Biodiversitat, Gestió del medi, flora, Recerca i seguiment, Paisatge, amfibis, invertebrats, hàbitats, general,