Montseny
Quatre anys d’accions de millora i conservació d'aquesta espècie endèmica en perill d'extinció

Concedit el projecte LIFE Tritó Montseny

$urlFileEntry

Tritó del Montseny. Autor: David Nicolau / Diba

12/12/2016

Entre els mesos d’octubre del 2016 i desembre del 2020, es durà a terme el projecte LIFE Tritó Montseny que té l'objectiu de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) i el seu hàbitat de ribera. El projecte està cofinançat pel programa LIFE de la UE i compta amb la col·laboració de quatre socis (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Zoo de Barcelona i Forestal Catalana).

L’any 2005 va ser descoberta una nova espècie d'amfibi al Montseny, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), endèmic del Parc i l'amfibi més amenaçat de l'Europa Occidental. Amb la implicació de tècnics i guardes del Parc i investigadors externs, des que va ser descrita com a nova espècie, l'òrgan gestor del Parc Natural del Montseny ha invertit esforços humans i econòmics per tal de conèixer aquest amfibi (on viu, quina és la seva població, quines són les seves necessitats ambientals, quines les principals amenaces, etc.).

El passat 2015, es va fer una aposta per assumir amb garanties un pla d'acció per millorar la conservació dels hàbitats i assegurar la supervivència d'aquesta espècie endèmica. Amb la col·laboració de quatre socis (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Zoo de Barcelona i Forestal Catalana), després d'un seguit de reunions es va proposar, per part de la gestió del Parc, presentar el projecte a les convocatòries LIFE de la Unió Europea (UE).

Un cop concedit el projecte, entre els mesos d’octubre del 2016 i desembre del 2020, es durà a terme el projecte LIFE Tritó Montseny que té l'objectiu de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera. El projecte està cofinançat pel programa LIFE de la UE i coordinat per la Gerència d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.

El projecte LIFE Tritó Montseny promourà accions per millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i amb aquesta finalitat s'han definit una sèrie d'objectius, que inclouen els següents: Incrementar la qualitat hidrològica i el cabal dels torrents on viu el tritó; eliminar o reduir les amenaces que actualment hi ha sobre el seu hàbitat; assegurar la conservació genètica de l'espècie i ampliar la seva àrea de distribució; establir una major cobertura legal i aprovar un pla de conservació de l'espècie; incrementar el coneixement científic i requeriments ecològics d'aquest amfibi, i, finalment, implicar i comprometre els agents del territori en la conservació dels hàbitats de ribera, de la seva biodiversitat i, en especial, d'aquest endemisme del Montseny.

Trobareu més informació del tritó del Montseny a l'enllaç següent o bé podeu descarregar-vos el díptic sobre aquesta espècie.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, amfibis, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Divulgació, Publicacions,