caes

Diputació de Barcelona | Xarxa de Parcs Naturals | Altres Les dades han de servir també per als plans d'adaptació al canvi climàtic de la Diputació de Barcelon

La plataforma SITMUN permet conèixer l'impacte de la sequera en els boscos de la província de Barcelona

25/07/2022

La plataforma ha integrat la cartografia generada per l'eina VulneMap per conèixer quines zones forestals de la demarcació són més sensibles davant dels impactes del canvi climàtic. El resultat és un conjunt de mapes de probabilitat de vulnerabilitat, tenint en compte tres escenaris de sequera (lleu, moderada i severa). La informació que s'aplega servirà per als plans d'adaptació al canvi climàtic que redacta la Diputació de Barcelona.

La informació disponible a la plataforma SITMUN (Sistema d’informació territorial municipal) ha estat encarregada per la Diputació de Barcelona al CREAF. S’ha elaborat a partir de les dades procedents del projecte DeBosCat. Aquestes dades han de servir també per als plans d’adaptació al canvi climàtic que es redacten des de la Diputació de Barcelona.

L’afectació dels boscos fa referència a la defoliació (pèrdua del fullatge), la decoloració (pèrdua de clorofil·la) i mortalitat i no inclou aspectes com la incidència de plagues o el major risc d’incendis. La predicció es realitza a partir de variables com ara la precipitació, temperatura i radiació solar mitjana anual, anomalies de temperatura estival, superfície de biomassa aèria total, índex d’humitat del sòl i litologia.

El resultat és un conjunt de mapes de la probabilitat de vulnerabilitat, mesurada en un rang entre 0 (poc vulnerables) i 1 (alta vulnerabilitat). Els mapes es realitzen tenint en compte tres escenaris de sequera (lleu, moderada i severa) a curt i a llarg termini.

 Per accedir-hi, cal seguir els passos següents: Accedir a la URL http://sitmun.diba.cat/; Clicar la pestanya "Accés públic"; Seleccionar "SITMUN-consulta gestió provincial"; Al desplegable de la dreta, clicar "+" dins de "Medi Ambient - Transició energètica i climàtica (DIBA)", i Seleccionar el nivell de sequera que vols veure dins de "Vulnerabilitat dels boscos a la sequera".

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 13 "Acció climàtica". Els disset ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per al 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.​​​​​​​

compartir

Font de la informació: Gabinet de premsa de la Diputació de Barcelona

Categoria: Paisatge, Hidrologia, Meteorologia, flora, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Divulgació, Webs, Diputació de Barcelona, Xarxa de Parcs Naturals, Altres, Biodiversitat, Diputació de Barcelona, ODS, Notícies d'arreu,