Collserola
Podeu consultar el calendari detallat

Publicades les dates i zones afectades per batudes de caça menor i major del període 2019-2020

$urlFileEntry

Zones de Caça Controlada del Parc. Autor: CPNSC

08/10/2019

Un cop aprovat per la Generalitat de Catalunya Pla tècnic de gestió cinegètica de les Zones de Caça Controlada del Parc Natural de Collserola, a partir del 10 d’octubre s’inicia el període de caça que s’allargarà fins a mitjan del mes de febrer del 2020.

La Generalitat de Catalunya és l’òrgan competent en matèria de caça i qui redacta anualment el Pla tècnic de gestió cinegètica. En aquest document s’estableixen les zones i les dates en què es podran realitzar les activitats cinegètiques, caça menor i batudes per al control de la població de porcs senglars,  així com les societats de caçadors autoritzades per realitzar l’aprofitament cinegètic d’aquestes zones.  

El període de caça s’iniciarà el 10 d’octubre i serà vigent fins al 15 de febrer del 2020.

A la pàgina web del Parc, s’ha publicat el calendari detallat amb els dies i les zones afectades per caceres aquesta temporada així com el document complet del Pla tècnic de gestió cinegètica.

Caça menor (conill, tudó, tords i becada), a zones obertes (fora zona forestal):

Període: 10/10/2019 – 13/02/2020 (dijous i dissabtes)

Horari: 8 - 17 h.

Caça major-batuda (senglar):

Període: 19/10/2019- 15/02/2019 Dissabtes

Horari: 8 - 15 h.

*Excepcionalment es pot canviar un dissabte per un dia entre setmana.

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC)

Categoria: Collserola, Prevenció incendis, Paisatge, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, fauna, vertebrats, mamífers, Gestió del medi,