Parc Fluvial Besòs
Podeu descarregar-vos el PDF

S'edita una guia per conèixer les espècies exòtiques invasores en ambients fluvials

$urlFileEntry

Detall de la coberta. Autor: Diputació Barcelona

04/07/2017

La Diputació de Barcelona ha editat la ‘Guia d’espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials’, un instrument de suport als municipis i als projectes d’educació ambiental que treballen per conservar i donar a conèixer els valors dels sistemes aquàtics continentals.

La Guia, redactada per l’Associació Hàbitats dins el Projecte Rius, es va presentar en el transcurs de la jornada tècnica sobre aquesta celebrada el 27 de juny al recinte de l’Escola Industrial de Barcelona.

La jornada, que ha estat inaugurada pel diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi Ambient, Jesús Calderer i en la qual han participat tècnics i educadors mediambiental, ha servit per posar en comú el coneixement i les accions necessàries per gestionar la presència d’espècies exòtiques invasores en els espais fluvials, entenent com espècies invasores aquelles que, introduïdes en un medi del qual no són originàries, arriben a adaptar-se i establir-se en el nou ecosistema. Els ecosistemes aquàtics són especialment sensibles a aquest risc d’invasió.

Fruit de la identificació de multitud d’iniciatives municipals en aquest àmbit, també s’ha creat la Comissió d'ambients aquàtics continentals dins la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per promoure el treball en xarxa entre aquests projectes que afecten al medi ambient.

Descarregueu-vos el PDF de la Guia d’espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials.

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Llibres, revistes i CD, Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, fauna, hàbitats, Divulgació, Publicacions, Diputació de Barcelona, Parc Fluvial Besòs,