Montseny | Collserola | Guilleries-Savassona | Parc Agrari | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona
Per a l'exercici 2017

Subvencions per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor municipals alimentades amb biomassa forestal

$urlFileEntry

Instal·lació. Autora: Eva Guillamet / Diputació Barcelona

13/05/2017

Amb data de divendres 5 de maig han sortit publicades les bases de la convocatòria per accedir a les subvencions de la Gerència de Medi Ambient per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d'autoconsum amb o sense bateries i de calderes i/o xarxes de calor municipal alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets per a l'exercici 2017.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'un extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) i finalitzarà transcorreguts 30 dies naturals.

Els projectes i/o activitats s'hauran d'executar dins del període comprès entre la data de publicació de les presents bases i el 31 d'octubre del 2018.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2017 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de 750.000 euros.

Aquest import quedarà desglossat inicialment de la manera següent:

· 180.000 euros per a instal·lacions fotovoltaiques.

· 570.000 euros per a calderes i/o xarxes de calor amb biomassa.

No podran atorgar-se subvencions per un import superior a l’esmentat.

Trobareu tots els requisits i documents relacionats amb la convocatòria en aquest enllaç.

Podeu consultar les notícies a les pàgines web de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incencis Forestals (OTPMIF):

www.diba.cat/incendis

www.diba.cat/biomassa

 

compartir

Font de la informació: Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incencis Forestals (OTPMIF)

Categoria: Montseny, Collserola, Guilleries-Savassona, Parc Agrari, Marina, Litoral, Montesquiu, Foix, Garraf, Montnegre-Corredor, Olèrdola, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Prevenció incendis, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona,