Foix
Liderat per la Diputació de Barcelona

Projecte de restauració ambiental del Pantà del Foix

$urlFileEntry

Pantà del Foix. Autor: Diputació Barcelona

06/06/2017

El dijous 25 de maig, en el marc del plenari del Consell d’alcaldes de l’Alt Penedès, es va presentar el Projecte de restauració ambiental de l’embassament del Foix.

La presentació del Projecte de restauració va anar a càrrec de Ramon Riera, assessor tècnic d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i alcalde de Torrelavit; Miguel Delgado, president del Consorci del Parc del Foix i alcalde de Castellet i la Gornal; Jesús Calderer, diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i alcalde de Cercs, i el Dr. Narcís Prat, cap del Departament de Limnologia de la Universitat de Barcelona i assessor de l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat.

Ramon Riera va explicar que les aigües tenen una baixa qualitat ecològica que no permet l’ús recreatiu del pantà. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc del Foix han arribar a un acord per elaborar un projecte de restauració ambiental per al qual sol·licitaran un ajut a la Unió Europea en el marc del projecte LIFE.

Miguel Delgado va exposar la complexitat de la gestió d’aquest espai, ara protegit i de titularitat pública, però que va ser creat l’any 1928 per una comunitat de regants. La situació d’abandonament que es vol revertir amb el projecte de restauració permetria convertir l’espai en una font de recursos per al territori.

Narcís Prat va explicar perquè les aigües tenen una baixa qualitat ecològica i desprenen pudors: hi ha una gran quantitat d’algues per l’abundància de fòsfor; aquestes algues provoquen falta d’oxigen en les capes inferiors i, per tant, problemes de potabilitat. La poca fondària del pantà, el fet d’estar mig ple de sediments i l’avaria de les comportes inferiors, no ajuden. A més a més, la introducció d’espècies de peixos foranes com els silurs i els alburns ha trencat l’equilibri natural del zooplàncton i el fitoplàncton.

Jesús Calderer, en nom de la Diputació de Barcelona, va demanar la implicació de les administracions locals de l’Alt Penedès (ajuntaments i Consell Comarcal) per sol·licitar un ajut al programa europeu LIFE per finançar la restauració ambiental del pantà. En primer lloc, es vol reduir el nivell de fòsfor fent millores tècniques a la depuradora de Vilafranca (l’ACA farà una inversió de fins a 10 MEUR) i amb accions relacionades amb la indústria i amb els productes fitosanitaris emprats en les activitats agrícoles. En segon lloc, es proposa crear un aiguamoll artificial al riu Foix, a la cua de l’embassament, amb illes flotants que ajudin a immobilitzar el fòsfor dels sediments. En tercer lloc, es vol recuperar el cabal ambiental aigües avall de la presa. Finalment, a mesura que es recuperi l’ecosistema aquàtic i terrestre, caldrà fer un mapa d’usos i intervencions orientades a la dinamització de l’entorn (senders, panells informatius, observatori d’ocells, etc.).

El projecte de restauració del pantà durarà diversos anys i el liderarà la Diputació de Barcelona. La Fundació Abertis serà partner del projecte, i un equip d’especialistes, integrat pel grup de recerca Freshwater Ecology and Management (FEM) de la Universitat de Barcelona, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat, proposarà, executarà i avaluarà les intervencions tècniques.

compartir

Font de la informació: Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Categoria: Foix, Biodiversitat, Hidrologia, Planificació i avaluació, Gestió del medi, Diputació de Barcelona,