Marina
Cisternes, col·lector i sitja

Es documenten nous elements estructurals al jaciment iber de les Maleses

$urlFileEntry

Vista amb dron. Autor: Museu Mpal Montcada

28/03/2017

El 14 de març va tenir lloc la presentació dels resultats de la darrera campanya d’excavació, realitzada l’estiu del 2016. L’acte va estar presidit per la directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez, la regidora de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, Mónica Martínez, i l’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos.

Les arqueòlogues responsables de les excavacions, Mercedes Durán i Gemma Hidalgo, van destacar la localització d’una estructura per captar l'aigua de la pluja. Aquesta estava formada per un col·lector construït en pedres sense escairar que s'endinsava al carrer principal, recollia les aigües d’aquest carrer i de les teulades de les cases que tenia davant i les conduïa cap a una cisterna excavada a la roca granítica i a una cota més baixa que el col·lector.

El dipòsit estava protegit per dos murs que s'aixecaven com a parapet per evitar possibles caigudes. La seva excavació no s'ha finalitzat i es continuarà durant la campanya d'aquest any. Es tracta d'una cisterna mixta, segons la classificació d’Oliach, i l'interès principal és la funció que desenvoluparia com a reserva d'aigua per a moments puntuals i per a la transformació de matèries primeres. El taller del ferrer que estava davant podria utilitzar-la no només per a la forja del metall, sinó també per als petits accidents amb risc d'incendi que fàcilment podrien produir-se. Aquesta cisterna és coetània amb l'urbanisme del poblat.

En canvi, un altre petit dipòsit excavat a la roca i amb una capacitat aproximada de 1.600 litres continua demostrant com les Maleses va estar habitada per cabanes abans del segle IV aC. Era un recurs més petit, però igualment valuós. Un cop s'iniciï la urbanització de les Maleses, aquesta estructura quedarà amortitzada.

Finalment, un altre element també interessant ha estat la documentació d’una sitja, excavada a la roca granítica. Les mostres carpològiques analitzades indiquen com en el moment del seu abandonament encara contenia restes de cereals.

La intervenció arqueològica al jaciment de les Maleses és promoguda pel Museu Municipal de Montcada, amb el suport econòmic del Consorci del Parc de la Serralada de Marina. Les persones que hi participen formen part del projecte didàctic que des de fa més de trenta anys es desenvolupa amb l'INS Montserrat Miró de la mateixa localitat. En diverses ocasions, també han participat estudiants universitaris dins del projecte CASA (Consortium for Advanced Studies Abroad).

Amb la documentació d'aquestes noves estructures, el jaciment de les Maleses de mica en mica ens va completant la panoràmica del seu urbanisme i de com els seus habitants aprofitaven els recursos naturals.

compartir

Font de la informació: Museu Municipal de Montcada (Mercedes Durán i Gemma Hidalgo)

Categoria: Marina,