Montesquiu
S'han descobert més de vint fites antigues i s'han instal·lat disset fites noves

Es delimita la finca del Parc del Castell de Montesquiu

$urlFileEntry

Fita nova. Autor: XPN

09/03/2020

Els límits de les finques es determinen per unes fites físiques posades en llocs estratègics que delimiten el traçat de la finca de cada propietat. Històricament, aquestes fites solien ser pedres clavades fermament a terra, que es poden trobar en carenes i llocs estratègics de la línia imaginària que delimita la propietat.

Les fites que delimiten la finca del Parc del Castell de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona des de l'any 1972, són molt antigues. Algunes de les fites són difícils de localitzar perquè han quedat enterrades o amagades per la vegetació i cal explorar i estassar la zona per descobrir-les. Altres fites són dubtoses, ja que no queda clar si són una fita o un simple roc i, per tant, s’han de consensuar amb les propietats veïnes. Hi ha fites, a més, que han desaparegut amb el temps.

Des del Parc del Castell de Montesquiu s'han repassat totes les fites existents i s'han establert fites noves que o bé substitueixen les que han desaparegut o bé són implantades al costat de les fites dubtoses, per tal que quedi clara la propietat de cada terreny.

Fins al moment, s'han descobert més de vint fites antigues i s’han instal·lat disset fites noves, de manera que es té delimitat sobre el terreny de forma consensuada el límit amb tres finques veïnes. Això suposa que hi ha un 60 % del perímetre del Parc perfectament definit.

Com passa habitualment, el traçat real de la finca no coincideix amb el cadastre, que és el límit que es prenia com a correcte en la cartografia. Per tant, un cop delimitat tot el perímetre i acordat amb les propietats veïnes, es procedirà a la modificació del cadastre i dels límits del Pla especial.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montesquiu,