caes

Montseny | Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona El Parc Natural del Montseny ja treballa en la continuació de les accions més enllà del projecte europeu

La jornada de cloenda del Life Tritó Montseny fa balanç de sis anys d'estudis i projectes de conservació d'aquest amfibi en perill crític d'extinció

01/12/2022

Experts, investigadors i gestors van fer balanç de sis anys de treballs entorn al projecte europeu Life Tritó Montseny el dijous 1 de desembre a la Sala polivalent de Seva. La jornada de cloenda d’aquest projecte europeu va servir per repassar tots els avenços en els treballs per conservar aquest amfibi endèmic del Montseny que es troba en perill crític d’extinció i posar les bases per seguir treballant en la seva conservació més enllà del projecte europeu.

El tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) és un amfibi endèmic del Montseny i l’únic vertebrat endèmic de Catalunya. Es tracta de l'amfibi més amenaçat d'Europa Occidental. Descobert el 1979, des del 2016 s’ha portat a terme un projecte Life per millorar el seu hàbitat i conservació. El projecte ha estat liderat per la Diputació de Barcelona, que ha comptat com a socis amb la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana i Zoo de Barcelona.

A la jornada es van explicar els treballs de gestió i conservació per a la millora de l’hàbitat del tritó, a la conca alta de la Tordera, on es vol garantir tant el cabal ecològic com la qualitat hidrològica dels torrents on viu. També es va parlar de les amenaces que té en aquest hàbitat, vinculat a la conservació dels boscos de ribera. Així, es va concloure que cal canviar algunes feines tradicionals, com l’extracció de fusta i d’aigua, perquè no afectin al seu hàbitat.

Així mateix, la jornada va dedicar especial atenció a la cria en captivitat al Zoo de Barcelona, al Centre  de Fauna de Pont de Suert, al Zoo de Chester i des del 2021 al Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell (CREAC). L'objectiu de la cria és mantenir una reserva genètica de 300 individus. En aquests anys s'han criat més de 5.700 larves i s'han alliberat 2.600 individus.

En la presentació de la jornada, els representants de les administracions van mostrar la voluntat de seguir treballant i aportant recursos per la continuïtat de les accions iniciades des del projecte europeu, amb la voluntat també de poder sumar nous socis que vulguin implicar-s’hi. D’aquesta manera es podrà augmentar la capacitat d’acció i reacció en la preservació dels hàbitats del Montseny.

El coordinador del projecte, Daniel Guinart, tècnic de conservació del Parc Natural del Montseny, va destacar que després de sis anys se saben moltes més coses del tritó del Montseny i del seu estat de conservació, però encara segueix en estat crític i en un futur amb canvi climàtic aquest animal ho té molt difícil. La situació actual de la seva població és estable, però la sequera, dèficit de pluges i temperatures altes no beneficien la seva conservació.

També el cap de conservació i coneixement del Zoo de Barcelona, Juli Mauri, va remarcar la importància del tritó en el nou model de zoo, ja que en una espècie reuneix elements com la conservació d’espècies, la recerca i l’educació.

Sis anys d’accions per a la conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat

El projecte europeu Life Tritó Montseny va començar el setembre del 2016 i havia de finalitzar el desembre del 2020, un cop assolits els objectius marcats per a un total de quaranta-nou accions previstes amb què solucionar les amenaces principals de l’espècie i garantir-ne la conservació. Un cop arribats a aquesta data, es va concedir un període de pròrroga de dos anys per a vint-i-cinc accions que no havia estat possible assolir. 

Durant aquests anys, s’han desenvolupat un gran nombre d’accions vinculades a la investigació i a la divulgació, així com intervencions en el territori per tal de, per exemple, mirar de garantir la connectivitat fluvial, la restauració d’hàbitats de ribera o assegurar el cabal dels torrents.

Els amfibis són una de les espècies més amenaçades i la seva presència és un indicador mediambiental bàsic per conèixer la qualitat de les aigües i de l’entorn natural d’aquests territoris. Així, la feina feta tots aquests anys ha posat de manifest que, principalment per efecte de la hidrologia de la zona i del canvi climàtic, la situació d’aquest amfibi es manté en perill crític d’extinció, si bé la seva població és estable.

Per a més informació, es pot consultar el web del Life Tritó Montseny. Així mateix, la X Trobada d’Estudiosos del Montseny, celebrada a Viladrau els dies 24 i 25 de novembre del 2021, va dedicar el matí del 24 al tritó del Montseny. Al Youtube de la Xarxa de Parcs Naturals es poden recuperar les ponències.

Fi del projecte

La jornada de cloenda posa fi als sis anys del projecte europeu Life Tritó Montseny. En total, s'han assolit les 49 accions previstes entorn el tritó del Montseny i el seu hàbitat. Des del seu inici, els tècnics implicats en el projecte han comptat amb el seguiment periòdic de la Comissió Europea i han presentat els informes de les auditories anuals. Administrativament, el projecte finalitza el març del 2023 amb el lliurament de l'informe final a la Unió Europea.

Tot i que el projecte acaba, els centres de cria del tritó seguiran actius i amb personal dedicat a l'espècie. Durant els primers mesos del 2023 es definirà la metodologia a seguir per continuar preservant aquest endemisme del Montseny i el seu hàbitat de ribera.

Respecte la comunicació del projecte, la pàgina web seguirà activa i se'n podran seguir consultant tots els continguts. Des de l'inici de la web, s'han difós 143 notícies i s'han fet 15 butlletins trimestrals en format electrònic i en tres idiomes: català, castellà i anglès.

Tot i que a partir del 2023 no es generaran més novetats, es poden seguir consultant les notícies aparegudes als mitjans de comunicació, les notes de premsa i tots els recursos de comunicació penjats a la web des de l'inici. El canal Twitter deixarà d'emetre tuits, però el canal Youtube seguirà actiu i s'hi podran continuar visualitzant els vídeos i les càpsules del projecte.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Geologia, Hidrologia, fauna, invertebrats, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Divulgació, Montseny, Xarxa de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,