Parc Agrari
Amb dues úniques excepcions

Aprovada la restricció de moviments de terres al Parc Agrari del Baix Llobregat per preservar els conreus

$urlFileEntry

Camps de la vall Baixa. Autor: Parc Agrari

08/01/2020

La Comissió territorial d’urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, presidida pel secretari d’Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, va aprovar definitivament el passat 20 de desembre del 2019 una modificació de les normes que regeixen el Parc Agrari del Baix Llobregat per restringir la possibilitat de fer-hi moviments de terres, amb la voluntat de preservar-hi l’activitat agrícola.

El Parc Agrari del Baix Llobregat se situa al delta i a la vall baixa del riu Llobregat, a la comarca del Baix Llobregat, i té una superfície de gairebé 3.500 hectàrees, dedicades bàsicament a l’activitat agrícola, al bell mig de la zona més densament urbana de Catalunya. Així, el Parc abasta catorze municipis on viuen més de 818.000 persones.

Fins ara, s’hi admetien els moviments de terra, sense limitació màxima i sense necessitat que un tècnic se’n fes responsable. Les normes tampoc establien un mecanisme de control per assegurar l’ús agrícola després de la intervenció ni per garantir que els moviments no afectessin a la xarxa de camins o a les explotacions agrícoles properes.

Tres anys després de l’entrada en vigor de la nova normativa del Parc Agrari, s’ha constatat un increment substancial de sol·licituds de llicències urbanístiques per dur a terme moviments de terres. Aquestes intervencions han comportat afectacions a la qualitat del sòl perquè, en alguns casos, s’han abocat residus de construcció, i a les explotacions agrícoles, al mateix temps que han provocat alteracions en el terreny.

La modificació de les normes recentment aprovada, impulsada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), vol restringir els moviments de terres al Parc agrari per garantir la preservació d’aquest espai.

Dues úniques excepcions

Així, es prohibeixen els moviments de terres al Parc amb dues úniques excepcions: per una banda, els que formin part d’una obra admesa pel planejament vigent i, per una altra, els necessaris per millorar la productivitat agrària o per recuperar sòls degradats i destinar-los a camps de conreu.

A més, s’introdueixen requisits per aquest segon tipus de moviments de terres, els vinculats a l’activitat agrícola. Necessitaran un projecte tècnic i una llicència municipal, que requerirà un informe previ del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, i els terraplens no podran sobrepassar el mig metre d’alçada, en general.

Abans de concedir la llicència municipal, els promotors dels moviments de terres hauran de dipositar una fiança. El dipòsit es retornarà un cop acabada l’actuació, després que un tècnic acrediti que les obres s’han executat d’acord amb el projecte i amb la llicència atorgada. Igualment, per retornar la fiança un cop fetes les obres caldrà esperar les primeres pluges per comprovar que el drenatge de les aigües segueix sent correcte i no afecta explotacions properes o a la xarxa de camins.

Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

compartir

Font de la informació: Departament de Territori i Sostenibilitat

Categoria: Parc Agrari, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Gestió del medi, ODS,