Parc Fluvial Besòs
Es va detectar una abundància molt baixa als set punts de mostreig

El segon control de les poblacions de larves dels mosquits d'eixam al Parc Fluvial indica que no és necessari fer un tractament larvari

$urlFileEntry

Exemplar de llopet de riu. Autor: Xavier Larruy

10/07/2020

Tal com va passar a la primera campanya del mes de maig, els resultats de la segona campanya de seguiment de les larves dels dípters quironòmids (mosquits d'eixam) al Parc Fluvial del Besòs indiquen una abundància molt baixa. En conseqüència, no serà necessari fer cap tractament larvari al Parc. Destaca el fet que, per primera vegada, durant el mostreig s’han capturat dos llopets de riu (Cobitis paludicola).

El dimarts 7 de juliol, es va fer la segona campanya de seguiment de les larves dels dípters quironòmids de la temporada 2020 al Parc Fluvial del Besòs a set punts de mostreig distribuïts al llarg del tram baix del riu Besòs. D’aquests set punts, dos se situen al terme de Sant Adrià de Besòs, tres corresponen al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet i els dos restants, a Montcada i Reixac.

En el mostreig es va tenir en compte la temperatura mitjana de la darrera setmana a Badalona que es va situar entorn els 26,8 ºC de màxima mitjana i la precipitació dels dies previs a la campanya, que va ser de 9,9 mm a l’estació meteorològica de Badalona-Museu.

El recompte va constatar que les densitats obtingudes de larves de quironòmids vermells (Chironomus riparius), l’espècie que normalment provoca més molèsties fora del riu, van ser una mica més elevades que el mostreig del mes de maig, però que es continua amb uns valors molt baixos en tots els punts. Les riuades periòdiques de la primavera i inici d’estiu serien l’explicació més plausible a aquesta situació tan favorable fins al moment.

Pel que fa a les densitats de larves de Cricotopus spp. registrades, aquestes van ser entre baixes i moderades. Per tant, atesos aquests valors, s’ha determinat que no cal fer cap tractament larvari al Parc Fluvial del Besòs.

En el mostreig també s’han capturat altres macroinvertebrats, entre els quals hi ha un tricòpter, si bé no s’ha trobat ni gaire diversitat ni una especial abundància de cap família.

Cal destacar la captura per primera vegada de dos llopets de riu (Cobitis paludicola) en dos dels punts de mostreig a Montcada i Reixac i a Sant Adrià de Besòs, una espècie de peix que ha colonitzat els darrers anys el Besòs.

Larves de mosquits d'eixam

Els quironòmids són una família de dípters no picadors que es caracteritzen per formar núvols en forma de columna i que al capvespre s’acosten al voltant dels punts de llum de la ciutat propers al riu. Els ous, les larves i les pupes viuen dins de l’aigua, mentre que els adults emergeixen de l’aigua i formen aquests núvols per reproduir-se.

Les seves larves recorden un cuquet, amb un parell de pseudopodis (falsos peus) al tòrax i un parell d’anals. El color del cos és variable. Als que són de color vermell també se’ls coneix pel nom de cucs de sang. Aquestes larves tenen hemoglobina, un pigment respiratori que els permet capturar l’oxigen dissolt a l’aigua encara que sigui molt poc abundant. La gran majoria de larves de mosquits d’eixam s’alimenten de detritus i d’algues.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web Salut Pública. Diputació de Barcelona.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, fauna, invertebrats, insectes, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Parc Fluvial Besòs,