Sant Llorenç-Obac
Consolida la gestió d'ús públic de qualitat en aquest territori

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac renova l'acreditació SICTED

$urlFileEntry

Àrea d'esplai torrent de l'Escaiola. Autor: Àrea d'esplai

17/02/2017

El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (SICTED) constitueix una certificació que atorga l’ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola) a través d'una auditoria externa i que impulsa la qualitat en les destinacions turístiques. El Parc gaudeix d’aquesta certificació des de l’any 2012.

La finalitat d’aquest distintiu és aconseguir un nivell de qualitat homogènia dins de les destinacions turístiques entre els diferents elements, tant públics com privats, que intervenen en la formació de l’experiència turística, generant valor per al turista i la mateixa destinació així com la fidelització dels clients. Permet alhora la identificació d’objectius comuns als territoris i, consegüentment, la creació d'una consciència integral de destinació.

Les empreses i serveis turístics participants al SICTED reben formació, assistència tècnica individualitzada i assisteixen a tallers per poder obtenir a final d’any el distintiu i la placa corresponent. Abans, però, les empreses han de passar una avaluació, els informes de les quals es revisen a la Taula de Qualitat de la destinació, un òrgan col·legiat que té com a principal funció aprovar anualment els informes d’avaluacions externes i proposar la concessió, renovació o revocació del distintiu de les empreses participants al SICTED.

El 8 de novembre del 2016, la Taula de Qualitat del Vallès Occidental es va reunir i, del grup de trenta-sis establiments adherits al SICTED, va proposar-ne vint-i-vuit al Comitè de Distinció. Tots, entre ells el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, han obtingut o renovat aquest distintiu. Les següents empreses estan, a més a més, adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Parc Natural de Sant Llorenç: àrea d’esplai riera de Nespres, àrea d’esplai les Arenes, àrea d’esplai del torrent de l’Escaiola, Arqueolític, CIMA, Emocions, Hotel Don Cándido, Hotel Terrassa Park, La Pastora, Rossinyol Nou, Can Vinyers, La Mola, Cal Carter, Casa Museu el Molí del Mig i Bages Terra de Vins.

Des del Parc Natural volem felicitar-les per la consecució de la certificació SICTED i els agraïm el seu compromís diari amb els visitants i amb el Parc a l’hora d’oferir una atenció i serveis de qualitat.

compartir

Font de la informació: Consorci Turisme Vallès Occidental i XPN

Categoria: Sant Llorenç-Obac, SICTED, Carta Europea de Turisme Sostenible,