Montesquiu | Garraf | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals
La durada de les concessions és de cinc anys

Adjudicades les concessions per als aprofitaments de tòfones a la Xarxa de Parcs Naturals

$urlFileEntry

Tòfona negra. Autor: Eduard Bosch

02/02/2017

Han estat adjudicades les concessions demanials (de domini públic) per als aprofitaments especials de tòfones dins l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, el Parc del Castell de Montesquiu i el Parc del Garraf.

Amb el propòsit de promocionar l’activitat tofonera sostenible i compatible amb els interessos de conservació dels diversos parcs que formen la XPN, s’han licitat un total de tres lots que es corresponen a 6.677 hectàrees en finques propietat de la Diputació de Barcelona.

La durada de les concessions és de cinc anys i l’activitat es desenvoluparà d'acord amb els criteris de bones pràctiques que incentiven el respecte al medi natural. Una part dels beneficis de l'aprofitament revertiran en el manteniment i millora de les finques públiques en què aquest es duu a terme.

Les finques estan situades dins l’àmbit del Parc del Garraf (un lot de 1.101,9 ha d’aprofitament de tòfona magenca i d’estiu, principalment, recollida amb gos); del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (un lot de 5.006,05 ha d’aprofitament de tòfona negra i d’estiu, principalment, recollida amb gos), i del Parc del Castell de Montesquiu (un lot de 568,46 ha d’aprofitament de tòfona negra i d’estiu, principalment, recollida amb gos).

La promoció d’aprofitaments de tòfones incentiva un codi de bones pràctiques en aquesta tipologia d’activitat de manera que es garanteixi que aquesta es durà a terme de forma compatible amb la biodiversitat i la conservació dels valors naturals i paisatgístics dels diversos espais protegits.

Per la seva banda, les concessions per als aprofitaments de pinyes en set lots distribuïts als parcs de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i del Montnegre i el Corredor han quedat desertes, essent els robatoris que malauradament massa sovint pateixen aquestes explotacions econòmiques un dels motius que expliquen aquest fet. 

Si esteu interessats a conèixer la tasca activa en gestió forestal que la Diputació de Barcelona desenvolupa en els espais naturals que gestiona, consulteu l'enllaç següent

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montesquiu, Garraf, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, fongs, flora, Gestió del medi,