Montseny | Collserola | Guilleries-Savassona | Parc Agrari | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona | Parc Fluvial Besòs
Des del 15 de març fins al 15 d'octubre

Inici de la prohibició de fer foc al bosc

$urlFileEntry

Bosc del Montnegre. Autor: XPN

15/03/2020

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació ha informat que a partir del diumenge 15 de març i fins al dijous 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal sense autorització. La prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Més de 7.000 hectàrees forestals cremades l'any 2019

L’any 2019 va haver-hi a Catalunya 545 incendis forestals, que van cremar 7095,57 hectàrees totals (5077,68 hectàrees forestals -boscos, matollars i pastures- i 2017,89 hectàrees no forestals -agrícoles i urbanes-). El 85,7 % de la superfície total cremada (6081,32 hectàrees) van cremar en un únic incendi iniciat el 26 de juny a la Torre de l’Espanyol i que va afectar diferents municipis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.

En els mesos que portem d’aquest 2020, des de l'1 de gener fins al 13 de març, hi ha hagut trenta-cinc incendis forestals que han cremat unes 15 hectàrees (dades provisionals).

compartir

Font de la informació: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació

Categoria: Montseny, Collserola, Guilleries-Savassona, Parc Agrari, Marina, Litoral, Montesquiu, Foix, Garraf, Montnegre-Corredor, Olèrdola, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Prevenció incendis, Paisatge, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, Biodiversitat, Hidrologia, Meteorologia, flora, hàbitats, Planificació i avaluació, Gestió del medi, Divulgació, Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona, Parc Fluvial Besòs, ODS,