Collserola | Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona
Suport tècnic i econòmic als ajuntaments

Ordenances reguladores pel manteniment de franges de protecció en urbanitzacions per a la prevenció d’incendis forestals

$urlFileEntry

Calderer i Guiteras a la presentació. Autor: Diba

02/02/2017

La Diputació de Barcelona ha preparat dues ordenances pels ajuntaments amb les quals poder regular amb preu públic els treballs de manteniment i neteja de vegetació de les franges perimetrals de les urbanitzacions i dels nuclis de població per a la prevenció d’incendis forestals. Aquestes ordenances han estat presentades pel vicepresident primer i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Dionís Guiteras, i el diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer, el dimarts 31 de gener a la seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Les ordenances que es posen a disposició de tots els ajuntaments són l’ordenança reguladora del servei municipal de manteniment de les franges perimetrals i parcel·les i l’ordenança de preu públic per a la prestació del servei municipal per a la prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions.

Aquestes ordenances volen ser una eina per facilitar als ajuntaments el cobrament dels costos d’aquests treballs de manteniment de les franges de protecció i el tractament de la vegetació en les urbanitzacions i nuclis de població d’acord amb la Llei 5/2003. Aquesta Llei estableix que són els veïns els primers que estan obligats a realitzar aquestes tasques, i en el cas que els veïns no compleixin amb aquesta obligació, seran els ajuntaments els responsables subsidiaris per implantar aquestes mesures de prevenció.

Aquest model d’ordenança estableix el preu públic que els ajuntaments podran cobrar per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i els nuclis de població, així com d’edificis i instal·lacions situades en terrenys forestals.

D’acord amb els treballs de manteniment a realitzar, els preus públics establerts per aquestes tasques són d’uns 30 euros anuals de mitjana, que els ajuntaments podran cobrar als veïns d’aquestes zones on cal fer aquest manteniment de vegetació. En tot cas, la quantitat del preu públic regulat en l’ordenança consistirà en una quantia fixa de la urbanització, amb la qual els propietaris de les finques de la urbanització han de respondre solidàriament.

Juntament amb l’ordenança, la Diputació de Barcelona ofereix també als ajuntaments la possibilitat del cobrament d’aquesta taxa a través de l’Organisme de Gestió Tributària d’acord amb la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Les franges de protecció i d’execució dels treballs forestals en les parcel·les interiors de titularitat pública són actuacions que requereixen d’un manteniment constant. El no manteniment suposa tornar a veure aquestes zones plenes de vegetació i, en conseqüència, zones amb forta presència de combustible forestal a disposició de ser consumit per un incendi forestal. El manteniment d’aquests espais és econòmicament costós per als ajuntaments i, en molts casos, inviable.

Suport tècnic i econòmic als ajuntaments

L’obligació que tenen els ajuntaments de fer front a la implantació de les mesures de prevenció d’incendis a les urbanitzacions i nuclis de població, la majoria dels quals presenten una alta vulnerabilitat davant els incendis forestals, ha estat motivació suficient perquè la Diputació de Barcelona presti, a través del Catàleg de Serveis, un suport tècnic i econòmic als ajuntaments.

L’objectiu d’aquest programa és ajudar a complir amb la legislació vigent i, en conseqüència, millorar la seguretat de les persones i béns residents en aquests nuclis i, en cas d’incendi forestal, millorar la seguretat de les condicions dels equips d’extinció.

El suport tècnic que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments consisteix en la redacció de projectes d’enginyeria per a l’obertura de les franges perimetrals de protecció i per la reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a les parcel·les. Un cop els ajuntaments disposen d’aquest projecte, poden sol·licitar ajut econòmic per a l’obertura de la franja perimetral de protecció així com per al tractament de vegetació a les parcel·les de titularitat pública.

L’any 2016, un total de 132 ajuntaments van sol·licitar aquest ajut a través del Catàleg de Serveis per a l’obertura de franges perimetrals en 121 urbanitzacions, fet que va suposar poder atendre el 80% de les sol·licituds, amb una actuació total en 520 hectàrees. L’import aportat per la Diputació de Barcelona per a aquest programa va ser d’1,65 MEUR.

Declaracions en vídeo del vicepresident Dionís Guiteras i del diputat adjunt, Jesús Calderer, a l'enllaç següent

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Collserola, Xarxa de Parcs Naturals, Prevenció incendis, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona,