Xarxa de Parcs Naturals
Us la podeu descarregar al web

S'edita la 'Guia per al disseny d'itineraris periurbans saludables en el marc de la Xarxa de Parcs Naturals'

$urlFileEntry

Itinerari saludable. Autor: XPN

19/06/2019

La publicació és una aproximació al disseny d’itineraris en espais periurbans i en parcs naturals amb la intenció de promocionar hàbits saludables, prevenir malalties relacionades amb el sedentarisme, així com el tractament complementari de patologies que presentin millors prognosis amb l’activitat física, d’acord amb les corresponents prescripcions sanitàries. S’ha desenvolupat a partir de l’experiència de quatre casos pilot en quatre municipis l’any 2018, i està basat en el coneixement de les activitats i propostes generades en el si del programa ‘Salut i Àrees Protegides’ de la Federació de Parcs Nacionals i Naturals d’Europa (EUROPARC).

La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius prioritaris potenciar la seva relació amb la salut i el benestar de les persones. En aquest sentit, existeix un gran interès a analitzar i promoure el paper dels espais naturals com a elements que afavoreixen la qualitat de vida de les persones en els seus diversos vessants físics, psicològics i socials.

A tal efecte, l’any 2010 es va crear un grup de treball tècnic, transversal a les diferents àrees, per fomentar entorns saludables, principalment a les ciutats. Prop de quaranta professionals de diferents disciplines acadèmiques que desenvolupen la seva tasca professional en àmbits diversos (urbanisme, infraestructures i habitatge, esports, medi ambient, espais naturals, desenvolupament econòmic i atenció a les persones) treballen en el projecte "Entorn urbà i salut", que té com a objectiu la creació d'entorns urbans que animin la població a viure de forma saludable i que minimitzin els factors mediambientals que poden suposar un risc per a la salut de les persones que hi viuen.

En aquest marc, des de la Xarxa d’Espais Naturals, i en general en els municipis de la província de Barcelona, s’estan desenvolupant diverses línies d’acció que acostin les persones als espais naturals per dur-hi a terme activitats saludables. Una d’aquestes línies de treball és la realització d’itineraris saludables, és a dir, itineraris que pel seu pendent, longitud, vegetació, etc., siguin aptes per a qualsevol tipus de públic i comportin un benefici per al benestar de les persones.

El marc metodològic que presenta la Guia per al disseny d’itineraris periurbans saludables en el marc de la Xarxa de Parcs Naturals vol establir criteris per desenvolupar amb la major garantia de viabilitat i eficàcia els futurs itineraris saludables, principalment a l’entorn de la Xarxa de Parcs Naturals, però que pot ser extrapolable a espais naturals de qualsevol municipi.

El document es basa en quatre projectes pilot desenvolupats l’any 2018 en municipis de la Xarxa de Parcs Naturals (Sant Celoni; Castellar del Vallès; Sant Pere de Ribes, i Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti, de Badalona), en els quals s’han proposat accions a partir del treball conjunt i participatiu amb administracions i entitats d’àmbit local del camp de la salut, el medi ambient, el territori i el benestar social.

La mirada ambiental s’ha afegit a la mirada social i s’han trobat formes de complementar aquests itineraris amb dinàmiques i serveis encarats a la dinamització de les relacions personals i comunitàries de l‘indret.

Estructura de la Guia

La Guia es divideix en sis grans apartats: introducció i antecedents; conceptualització dels itineraris saludables; definició de les característiques dels itineraris de salut; les tres grans tipologies d’itineraris de salut segons el seu objectiu; definició del procés de disseny de l’itinerari i la seva posada en funcionament, i, finalment, seguiment i avaluació.

Podeu consultar i descarregar-vos la Guia per al disseny d’itineraris periurbans saludables en el marc de la Xarxa de Parcs Naturals en aquest enllaç.

Treball conjunt

Des de la Diputació de Barcelona es vol agrair la feina conjunta duta a terme pels tècnics implicats, especialment dels equips de parcs naturals i de salut pública, dels quatre ajuntaments implicats (amb participació tant de personal tècnic com de càrrecs electes), de les persones de l’àmbit de la salut, tant de centres d’atenció primària com d’hospitals, i altres representants del teixit social dels municipis participants. Aquest document és el resultat de la feina de totes aquestes persones, que va culminar amb la presentació de l’esborrany de la guia, la seva discussió i validació, que va tenir lloc el dia 10 d’abril de 2019 a la Rectoria Vella de Sant Celoni, jornada coordinada, com el conjunt del projecte, per la Cooperativa el Risell, per encàrrec de la Diputació de Barcelona.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Educació ambiental, Xarxa de Parcs Naturals, Altres publicacions, Educació ambiental, Educació ambiental, Diputació de Barcelona,