Selector de idioma

CAES

Capçalera

Publicador de contenidos

Montseny | Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona Finalitzarà el 31 de desembre del 2022

El projecte Life Tritó Montseny es prorroga dos anys

Exemplar de tritó del Montseny (Calotriton arnoldi).<br />Autor: Iñaki Relanzón

Exemplar de tritó del Montseny (Calotriton arnoldi).
Autor: Iñaki Relanzón

08/02/2021

La Unió Europea ha concedit dos anys de pròrroga al projecte Life Tritó Montseny, desenvolupat inicialment durant el període 2016-2020. Amb aquesta pròrroga es pretén assolir els objectius marcats per al total de les quaranta-nou accions previstes a l'inici del projecte així com consolidar l'aplicació de bones pràctiques de conservació. Un cop finalitzin els dos anys el desembre del 2022, la conservació d'aquest amfibi endèmic i el manteniment del seu hàbitat continuaran sent un eix de treball primordial del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

El Life Tritó Montseny va iniciar-se a finals del 2016 i havia de finalitzar el 31 de desembre del 2020. La Diputació de Barcelona, administració que lidera el projecte, juntament amb la resta dels socis (Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya, Forestal Catalana i Zoo de Barcelona) i amb el consentiment de la Unió Europea ha valorat la necessitat de prorrogar-lo dos anys més, fins al 31 de desembre del 2022.

Fins a dia d’avui, s’han realitzat nombroses actuacions per millorar l’hàbitat del tritó del Montseny i assegurar-ne la seva conservació, entre d'altres, l'elaboració de passos elevats per garantir la continuïtat natural dels torrents, la millora de la qualitat dels torrents i el seu cabal i l’eliminació d’espècies no autòctones per tal de promoure un bosc de ribera.

Tot i la feina realitzada durant els quatre anys del Life Tritó Montseny (període 2016-2020), s’ha considerat necessari disposar de més temps per poder obtenir més resultats i finalitzar els objectius marcats per al total de les quaranta-nou accions previstes.

La complexitat en l’execució d’obres, els convenis de seguiment i la gestió administrativa han requerit més temps del previst i, per tant, dos anys més de projecte aportaran un marge idoni per acabar-lo amb garanties. Un cop finalitzin els dos anys de pròrroga, el manteniment de l'hàbitat del tritó seguirà sent un eix de treball primordial per al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.

L'última visita de seguiment del projecte per part d'una delegació de la Unió Europea va tenir lloc els dies 18 i 19 de setembre del 2019. Aquesta visita va ser realitzada per Simona Bacchereti, assessora de l’Agència Executiva de la Petita i Mitjana Empresa (EASME) i Audrey Thenard, monitora de l’equip extern (NEEMO). Ambdues van poder conèixer el desenvolupament de les diferents accions realitzades així com debatre amb els coordinadors del projecte els plans a desenvolupar fins al seu acabament.

Com a conseqüència de la valoració de les representants d’EASME i NEEMO, els coordinadors del Life Tritó Montseny van considerar oportú demanar la pròrroga del projecte. Per sol·licitar-la, es va presentar un informe de requeriment en el qual es van descriure i justificar quines eren les accions concretes del projecte que no s’havien pogut finalitzar. Del total de les quaranta-nou accions, es va sol·licitar la pròrroga de vint-i-cinc accions, nou d'elles a causa d'un retard en la seva execució i les altres setze com a conseqüència de l'estreta vinculació amb les nou anteriors.

Objectius de la pròrroga

Els objectius d’aquesta pròrroga són assolir els objectius establerts prèviament a la concessió del projecte i, a la vegada, consolidar l’aplicació de bones pràctiques de conservació en l'àmbit de l'espai xarxa Natura 2000 del Montseny. Els estudis i les accions realitzades en el marc d’aquest projecte que compta amb finançament europeu posen de manifest que, malgrat que la seva població és estable, el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi) es manté en perill crític d’extinció especialment per efecte de la hidrologia de la zona i del canvi climàtic.

La resposta de la Unió Europea ha estat favorable a la petició de pròrroga i, en conseqüència, la nova data de finalització del projecte Life Tritó Montseny és ara el 31 de desembre del 2022.

Un cop finalitzi aquest període de pròrroga i en l'àmbit de l'After LIFE, la Diputació de Barcelona es compromet a continuar amb les accions promogudes pel Life Tritó Montseny en benefici de la conservació d’aquest amfibi endèmic i el seu hàbitat de ribera, especialment en la finca pública en la qual té més capacitat de protecció i intervenció.

compartir

Font de la informació: Life Tritó Montseny

Categoria: Hidrologia, Meteorologia, fauna, vertebrats, amfibis, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Informació tècnica, Divulgació, Montseny, Xarxa de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Biodiversitat, Diputació de Barcelona, ODS,

CookiesEU

Tu privacidad es nuestra prioridad

Para proteger tu intimidad, antes de continuar queremos asegurarnos que sabes que, tanto nosotros como nuestros colaboradores, utilizamos algunas “cookies” en la web para facilitarte el uso:

  • Propias y de terceros con fines estadísticos, con las que no se recoge información de los usuarios ni se registran las direcciones IP de acceso.
  • Propias y de terceros para garantizar el funcionamiento básico, como la sesión de usuario, y aspectos de personalización, como el idioma de nuestras páginas.
    Guardamos la aceptación de cookies durante 30 días para mejorar la experiencia de navegación. Recuerda que puedes eliminar las cookies de tu navegador.
  • De terceros para mostrarte información de nuestras redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube, etc. Al acceder a estos sitios web podrás decidir si aceptas o no sus políticas de privacidad y de cookies.

Más información