caes

Marina Se n'han extret més de 40.900 kg

Eliminen espècies invasores al Parc de la Serralada de Marina

24/02/2011
La Diputació de Barcelona i l'Obra Social 'la Caixa' han iniciat, a través de diverses empreses d'inserció laboral, la primera fase d'eliminació d'espècies invasores, com ara l'atzavara i la figuera de moro, al Parc de la Serralada de Marina, concretament al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. La iniciativa forma part del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Obra Social 'la Caixa' per a la conservació dels espais naturals.
Fins ara s'han extret més de 40.900 kg d'espècies invasores (l'atzavara i figueres de moro). Els treballs consisteixen en l'eliminació mecànica de totes les plantes a peu de camí mitjançant una excavadora giratòria amb cullera i càrrega sobre el camió que ho transporta a deixalleria per al seu tractament. L'any 2010 va començar a redactar-se el Pla de conservació del Parc de la Serralada de Marina. El Pla és l'eina de planificació que identifica i valora els elements prioritaris d'interès per a la conservació, incloent, entre d'altres, les espècies vegetals i animals més amenaçades i, també, les espècies invasores. Paral·lelament a la redacció del Pla, ja s'estan executant actuacions per al control d'espècies invasores. Els treballs d'eliminació d'espècies invasores estan inclosos dins el projecte de Gestió dels ecosistemes forestals i de ribera, actualment en execució. La primera fase se centra al Torrent de les Canyes, dins el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. Les espècies invasores a tractar són l'atzavara (<em>Agave americana</em>) i la figuera de moro (<em>Opuntia ficus-indica</em>). L'atzavara és originària de Mèxic, introduïda al segle XVI, actualment es troba molt difosa per tota la conca mediterrània. El tractament més efectiu per a la seva eliminació o control és la retirada manual o mecanitzada de les plantes, incloent l'eliminació dels rizomes. La figuera de moro també és originària de l'Amèrica tropical i sovint s'ha potenciat per aprofitar el seu fruit. Pel seu control també s'aconsella l'eliminació de tota la planta, evitant la dispersió de qualsevol pala o fragment dels que es pot regenerar ràpidament. Posteriorment es farà un repàs manual de totes les plantes de mida petita i dels rizomes, mitjançant aixada i rasclet. Per a la restauració dels talussos es farà una sembra manual amb albellatge, que forma prats mediterranis, i és una espècie a potenciar en aquests ambients. En la totalitat del projecte es destinen 172.430,82 euros als Parcs de la Serralada de Marina i Litoral, on hi participa una empresa professional (Treballs Forestals del Berguedà), les empreses d'inserció Dimas, Associació per a la promoció i inserció professional (Apip) i Passar Via, i el centre especial de treball Fundació Tallers de Catalunya. També hi ha col·laborat la deixalleria de Santa Coloma de Gramenet.
compartir

Font de la informació: Servei de premsa

Categoria: Marina, general,