Litoral
A prop de la Roca d’en Toni, a Vilassar de Dalt

Instal·lat un plafó informatiu d'un seguiment d'ocells (SOCC) al Parc de la Serralada Litoral

$urlFileEntry

Plafó instal·lat. Autor: XPN

02/03/2017

El plafó informatiu s’ha elaborat amb la col·laboració de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO) a partir de les dades del Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC) del transsecte de Can Ràpia. Situat a prop de la Roca d’en Toni, al terme de Vilassar de Dalt, en ell es destaca la rellevància d’espècies lligades als espais oberts i a l’activitat agrícola com, per exemple, la cadernera, el gratapalles i el verdum, entre d’altres.

El plafó reflecteix igualment amb dades el fet que, des de l’any 2002, les poblacions d’ocells associades a espais oberts pateixen oscil·lacions diverses i una tendència decreixent, per la qual cosa la conservació d’aquests hàbitats és especialment important.

Es complementa amb una breu presentació del SOCC i característiques del transsecte de Can Ràpia i, finalment, indica la manera com col·laborar amb el Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya (SOCC).

Aquest plafó forma part d’una sèrie de plafons informatius, concebuts com a recursos didàctics de divulgació que ajuden a interpretar, informar i adquirir coneixements sobre determinades espècies i hàbitats, i a entendre quin paper tenen en el funcionament dels ecosistemes. Arreu de la Xarxa de Parcs Naturals, s’han instal·lat plafons relacionats amb la conservació de la biodiversitat que aborden temàtiques tan diverses com els ocells comuns, la granota roja o la fusta morta i els prats de dall.

En el cas concret dels plafons informatius dels ocells comuns, dins del Pla de seguiment i recerca de cada parc de la XPN i en el marc del conveni amb l'ICO (Institut Català d'Ornitologiaes duu a terme el Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya (SOCC). El SOCC és un projecte científic de l'ICO que avalua la qualitat del medi a partir del nombre i la riquesa d'ocells comuns a llarg termini. Centenars d'ornitòlegs voluntaris censen els ocells sobre uns transsectes predeterminats de 3 km, subdividits en sis seccions de 500 m. Aquest cens permet conèixer les tendències de les espècies d'ocells, les quals generen indicadors sobre la qualitat del medi.

Per veure en detall els plafons informatius instal·lats a la Xarxa de Parcs Naturals, podeu consultar l'enllaç següent.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Litoral, Biodiversitat, fauna, vertebrats, ocells, hàbitats, Recerca i seguiment, Divulgació, Publicacions,