Montesquiu
Destaca l'increment del ratolí lleonat

Es detecta talpó roig, musaranya, ratolí lleonat i ratolí de bosc en el seguiment de petits mamífers (SEMICE) a Montesquiu

$urlFileEntry

Exemplar de ratolí de bosc. Autor: Marc Vilella / Museu
de Ciències Naturals de Granollers

07/07/2020

Durant el seguiment de petits mamífers realitzat recentment al Parc del Castell de Montesquiu s’han pogut identificar exemplars de talpó roig (Myodes glareolus), musaranyes (Crocidura russula), ratolins lleonats (Apodemus flavicollis) i ratolins de bosc (Apodemus sylvaticus). Les observacions s’han desenvolupat en dos punts del Parc: la pineda del serrat del Castell i la riera de Sora, que es van incorporar al programa SEMICE l’any passat.

La primavera del 2019 es va incorporar noves estacions de seguiment al projecte SEMICE (Seguiment dels petits mamífers comuns d'Espanya) a la província de Barcelona, dues d’elles al Parc del Castell de Montesquiu. Des d’aleshores, en aquestes estacions a finals de la primavera i a l’inici de la tardor s’hi fa el seguiment d’aquests petits mamífers. 

Així, recentment i durant tres dies consecutius s’han realitzat les observacions en dos punts diferents del Parc del Castell de Montesquiu: la pineda del serrat del Castell i la riera de Sora.

Igual que l’any passat (veure notícia aquí), un cop finalitzada l’observació d’enguany (en què cada individu capturat s’identifica, es pesa, es mira si és mascle o femella, es determina si s’està reproduint, es marca amb un codi identificatiu i s’allibera) s’han tornat a detectar les quatre espècies de micromamífers següents: talpó roig (Myodes glareolus), musaranya (Crocidura russula), ratolí lleonat (Apodemus flavicollis) i ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus).

Les dades recopilades segueixen, per tant, la dinàmica del 2019 però cal destacar l'increment del ratolí lleonat que en aquesta campanya s’ha registrat força més vegades que en campanyes anteriors.

En aquests enllaços, trobareu els resultats detallats corresponents al serrat del Castell i a la riera de Sora

Un projecte coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers

El SEMICE és un projecte de monitoratge de micromamífers o petits mamífers comuns (aquells insectívors i rosegadors més menuts, de menys de 150 g de pes) a gran escala i a llarg termini que se sustenta en una xarxa d’estacions de control a càrrec de col·laboradors majoritàriament voluntaris. El projecte el coordina el Museu de Ciències Naturals de Granollers juntament amb el SECEM i està en marxa des del 2008.

Els petits mamífers són uns animals que compleixen una funció rellevant en els ecosistemes ja que són l’aliment bàsic d’un gran nombre d’animals carnívors, ajuden a dispersar algunes llavors i depreden insectes i altres invertebrats, etc. Detectar i entendre les seves fluctuacions poblacionals és bàsic per poder valorar l’estat de salut dels espais naturals i gestionar-los millor davant amenaces com, per exemple, el canvi climàtic.

Per tant, els monitoratges a llarg termini són una eina bàsica per a la bona gestió i conservació de la biodiversitat i ho son perquè els gestors, a banda de disposar d’un diagnòstic precís de la distribució i l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies a dia d’avui, han de preveure l’evolució de les poblacions i reconèixer les àrees i les condicions més importants per a la seva pervivència en el futur. L’actualització continuada del coneixement de l’estat de les poblacions, a més, aporta informació rellevant sobre la complexa dinàmica dels sistemes naturals i dels factors de canvi que els afecten.

Conveni de col·laboració entre el Museu de Ciències Naturals de Granollers i la Xarxa de Parcs Naturals

El Conveni de col·laboració per a l’execució del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural (fauna: papallones, petits mamífers, ratpenats, amfibis i rèptils) de la Xarxa de Parcs Naturals entre el Museu de Ciències Naturals de Granollers i la XPN de la Diputació de Barcelona s’estructura en quatre línies principals essent la part més important la corresponent als seguiments i recerca sobre els grups de papallones, ratpenats, amfibis i rèptils i petits mamífers.

compartir

Font de la informació: Museu de CIències Naturals de Granollers

Categoria: Montesquiu, Biodiversitat, fauna, vertebrats, mamífers, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Divulgació, Webs, ODS,