Parc Fluvial Besòs
Gràcies a la protecció d'un canyar

El cabusset, nova espècie reproductora al Parc Fluvial

$urlFileEntry

Cabusset. Autor: Xavier Larruy

10/07/2017

Aquest 2017 s’ha constatat per primera vegada al Parc la nidificació del cabusset (Tachybaptus ruficollis), un ocell aquàtic de mida petita de la família dels Podicipedidae que cria en les zones humides catalanes.

Als rius, el cabusset és força escàs i localitzat, ja que necessita trams amb poca corrent d’aigua, una certa fondària i, preferiblement, amb vegetació aquàtica o de ribera als marges on poder amagar-se i criar.

És una espècie que a Catalunya es troba propera a l’amenaça i apareix al Parc Fluvial bàsicament durant la tardor i l’hivern. És remarcable doncs que enguany, gràcies a la protecció que li ofereix un canyar, una parella hi hagi intentat la reproducció. Actualment, tenen polls i, tant de bo, aconsegueixin culminar la cria amb èxit.

En els propers anys veurem si es consolida la seva reproducció o si es tracta d’un fet anecdòtic, tal com va passar amb el cames llargues (Himantopus himantopus) per la manca d’unes condicions de nidificació adequades.

Altres referències:

Legislació aplicable

Ley 42/2007

Annex IV (Espècie objecte de mesures de conservació especials quant al seu hàbitat).

Decret Legislatiu 2/2008

Espècie protegida (Categoria C).

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, ocells, hàbitats, Parc Fluvial Besòs,