caes

Parc Fluvial Besòs El Parc Fluvial agraeix les valuoses aportacions dels fotògrafs i observadors de natura que visiten l'espai verd

La sequera, un dels motius de la gran diversitat d'ocells observats al Parc Fluvial del Besòs

05/09/2023

Durant el mes d’agost, el flux migratori d’ocells que es desplacen des de les seves zones de nidificació fins a les zones d’hivernada ja és més intens i divers. Molt probablement, l’extrema sequera que afecta bona part de la península Ibèrica sigui la causa d’aquesta diversitat, que fa que s'hagin pogut veure diverses espècies d'ocells aquàtics, però també ocells passeriformes. Entre les informacions rellevants, destaquen l’èxit de la nidificació d'una parella de corriol petit, l'observació d’un colltort o del primer corb marí gros de la temporada postnupcial i el fet que no s’ha detectat cap cas de botulisme al Parc Fluvial.

Pel que fa als ocells aquàtics cal destacar la diversitat d’ànecs que s’han observat entre Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, com els dos xibecs (Netta ruffina), l’ànec cullerot (Spatula clypeata), els dos ànecs grisets (Mareca strepera) i  els dos xarxets comuns (Anas crecca).

També s’ha vist un territ variant (Calidris alpina) a la desembocadura i un  territ menut (Calidris minuta) a Sant Adrià de Besòs. Finalment, els dos capons reials (Plegadis falcinellus) que des del mes de juliol dormien a Sant Adrià de Besòs i s’alimentaven a la zona de refugi de biodiversitat de Santa Coloma de Gramenet han acabat marxant. Pel que fa als cames llargues (Himantopus himantopus) únicament s’han vist dos exemplars a Montcada i Reixac, la xifra més baixa dels darrers anys.

Un fet remarcable ha estat l’observació, al tram dels canyissars, del primer corb marí gros (Phalacrocorax carbo) de la temporada postnupcial.

Pel que fa als ocells passeriformes, durant la segona quinzena ja s’han observat diverses espècies migratòries, entre les quals destaca una boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus) a Santa Coloma de Gramenet i un mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) a Sant Adrià de Besòs.

Per altra banda, és rellevant l’observació d’un colltort (Jynx torquilla) al refugi de biodiversitat de Santa Coloma de Gramenet.

El Parc Fluvial del Besòs segueix sent un espai d’observació on acudeixen diàriament fotògrafs i observadors de natura que amb les seves aportacions permeten incrementar el nombre d’espècies migratòries detectades. Així, cal destacar els nou martinets rossos (Ardeola ralloides) vistos a la desembocadura per Diego Salido.

Respecte als ocells reproductors, finalment la parella de corriol petit (Charadrius dubius) de la barra de sorra de la desembocadura i la del tram d’ús públic de Sant Adrià de Besòs han tingut èxit reproductor. En total, cinc polls han completat el seu creixement, un fet que no succeïa a la desembocadura en els darrers anys, però en canvi sí que s’ha donat a l’ús públic, gràcies a les illes amb codolars que presenta i a les mesures de protecció per conservar l’espècie que s’han implementat.

Afortunadament, a diferència de l’estiu passat, no sembla que s’hagi produït, de moment, cap brot de botulisme al Parc Fluvial i, per tant, no s’ha comptabilitzat mortaldat deguda a aquesta patologia.

En canvi, cal lamentar la troballa per part del personal de manteniment d’una serp blanca (Rhinechis scalaris) morta al tram d’ús públic de Santa Coloma de Gramenet. L’exemplar presentava una ferida compatible amb una pedrada, així que cal recordar que aquesta espècie està protegida, no és verinosa i, de fet, és beneficiosa per a les persones ja que s’alimenta preferentment de rosegadors.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Educació ambiental, Paisatge, Hidrologia, fauna, vertebrats, ocells, hàbitats, Parc Fluvial Besòs, Biodiversitat, ODS, Parc Fluvial del Besós,