Foix | Garraf | Olèrdola
Amplieu la informació a la web Turisme sostenible als espais naturals

Segon Fòrum Permanent per a la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible

$urlFileEntry

Instant del Fòrum Permanent. Autor: XPN

18/02/2019

L’acte va tenir lloc el passat dimecres 6 de febrer al Museu de Gavà, el qual van assistir més d’una trentena de representants d’ajuntaments i entitats. A l’acte també va assistir el cap de l’oficina de turisme de la Diputació de Barcelona, el qual es va comprometre anar de la mà entre els dos certificats de sostenibilitat que s’estan implementant en el territori, el Biosphere i la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).

Durant la jornada es va presentar tota la feina que s’ha realitzat durant el 2018. Els representats  del grup de treball motor per a la implementació del Pla d’actuacions van explicar com s’han distribuït les actuacions en blocs i subgrups de treball.

 

Les 32 actuacions que s’han de complir durant el període de 2018-2021 han quedat distribuïdes en els següents quatre blocs de treball: · Gestió i millora ambiental, · Ús públic, · Interacció del sector públic i privat i · Gestió interna.

 

De les trenta-dues actuacions, l’any 2018 se n’han treball vint-i-tres, de les quals el 69 % han estat iniciades, el 22 % realitzades i el 9 % no iniciades, això representa que s’ha treballat un 40,62 % del total d’actuacions.

 

Durant l’acte es van desglossar les 23 actuacions i es va mostrar els resultats aconseguits així com els resultats pendents de cadascuna de les actuacions. La memòria completa de les actuacions realitzades en el període 2017-2018 es pot consultar en la web de Turisme Sostenible de la Xarxa de Parcs Naturals .

 

Manifest de Compromís amb la Carta Europea de Turisme Sostenible

 

El segon punt de l’ordre del dia, va ser l’entrega per part de representants dels ajuntaments de l’àmbit de la Carta (els 14 municipis) del Manifest de Compromís amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. En l’acte, 12 dels 14 municipis van aportar el document firmat pels ajuntaments els quals es comprometen a validar-lo en els seus plens municipals per tal d’assegurar la seva participació en el projecte.

 

El Manifest els compromet a:

 

· Assistir a les sessions del Fòrum Permanent de la CETS, previstes amb una freqüència no superior a dues trobades anuals durant els anys 2019 i 2020 i amb una freqüència no superior a cinc trobades durant l’any 2021 durant el qual es preparà la candidatura per a la renovació de la CETS.

 

· Assistir a les sessions del Grup de treball, previstes amb una freqüència no superior a quatre trobades anuals (només per a entitats membres del Grup de treball).

 

· Participar activament en la implantació del Programa d’Actuacions.

 

· Donar a conèixer els principis de la CETS i l’estratègia per a l’impuls de la sostenibilitat en el turisme vigent en l’àmbit del Garraf, Olèrdola i Foix, que gaudeix del reconeixement de la Federació Europarc, especialment a les empreses turístiques del seu municipi i als professionals del sector.

 

L’acte va acabar amb el recordatori que els grups de treball i subgrups de treball són oberts a tots aquells interessats que vulguin treballar la part tècnica del projecte. I que durant el 2019 s’haurà de treballar nou actuacions noves a part d’acabar les iniciades el 2018.

 

Tota la documentació i l’acta de la CETS es pot consultar a la pàgina web Turisme sostenible als espais naturals.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Foix, Garraf, Olèrdola,