Montseny | Guilleries-Savassona | Montnegre-Corredor | Xarxa de Parcs Naturals
Amplieu la informació en la web Conservació de la biodiversitat a la XPN

Resultats dels acords de custòdia per a la conservació del cranc de riu a la Xarxa de Parcs Naturals

$urlFileEntry

Creació d'un gorg amb maquinària. Autor: XPN

04/05/2020

Entre els anys 2017 i 2019, es van establir quatre acords de custòdia amb propietaris de finques privades ubicades a la Xarxa de Parcs Naturals amb presència de cranc de riu, una espècie en perill d'extinció. Aquests en són els resultats.

En el marc del Pla de gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs Naturals, la Diputació de Barcelona va establir un conveni de col·laboració amb l’associació Paisatges Vius per tal d'assolir, a través d’aquesta entitat, acords de custòdia amb propietaris privats que permetessin la realització d’actuacions per al cranc de riu en finques privades durant el període 2017-2019.

Balanç de les accions de conservació

En la primera de les finques, de 100 hectàrees i situada a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, es va realitzar una millora de l’hàbitat amb excavació de gorgs, es van eliminar acàcies del bosc de ribera, es va crear una nova població en una altra riera dins la mateixa finca i es va protegir la riera amb una tanca perimetral.

En la segona finca, de 35 hectàrees i situada al Parc Natural del Montseny, es va construir una tanca electrificada per evitar l’accés del bestiar a la llera i s’hi va instal·lar un abeurador alternatiu fora del tancat.

La tercera de les finques, de 2 hectàrees i situada al Parc del Montnegre i el Corredor, captava aigua d’una riera amb cranc de riu que tenia molt poc cabal. L’acord va permetre instal·lar-hi un sistema d’aprofitament d’aigües pluvials per reduir completament la captació d’aigua de la riera.

Finalment, en la quarta finca, de 300 hectàrees i ubicada al Parc Natural del Montseny, es va crear una nova població de cranc de riu gràcies a l’alliberament de crancs en una riera de la finca.

Més informació:

Acció de conservació "Millora manual de gorgs per al cranc de riu".

Acció de conservació "Creació de gorgs per al cranc de riu amb maquinària pesada".

El cranc de riu, una espècie en perill d'extinció

El cranc de riu de potes blanques (Austrapotamobius pallipes) és un invertebrat aquàtic en perill d’extinció en els àmbits europeu, espanyol i català. La manca de cabal a les rieres on habita i la presència d’espècies de cranc exòtiques són les dues principals amenaces per a la seva conservació.

La Diputació de Barcelona gestiona quatre espais naturals de la província de Barcelona que acullen dinou poblacions de cranc de riu i que representen l’àmbit territorial del Pla de gestió del cranc de riu autòcton a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona 2016-2027: el Parc Natural del Montseny (8 poblacions), l’Espai Natural Protegit de les Guilleries-Savassona (5 poblacions), el Parc del Montnegre i el Corredor (1 població) i el Parc de Montesquiu (1 població).

L'establiment dels acords de custòdia i les accions de conservació que se'n deriven tenen l'objectiu de frenar la pèrdua de poblacions de cranc de riu, assegurar la viabilitat de les poblacions a llarg termini i augmentar l’àrea de distribució del cranc de riu.

Per a més informació, podeu consultar l'acció de conservació "Establiment d’acords de custòdia per al cranc de riu" a la pàgina web Conservació de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montseny, Guilleries-Savassona, Montnegre-Corredor, Xarxa de Parcs Naturals, Biodiversitat, flora, fauna, invertebrats, crustacis, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Diputació de Barcelona, ODS,